Ābeču svētki

Kad atver vāku grāmatai-
Tur stāv aiz burta burts.
—————————-
Kad dziļāk ej un ieskaties,
Tur vārds aiz vārda stāv.
——————————-
Ej vārdu mežā, skaties pats,
Ko proti ieraudzīt.
/Vija Gune/
Pirmās ābeces gudrības jau tika apgūtas bērnudārzā, bet lasītprasme nostiprināta skolā. Nu mūsu pirmklasnieki  burtu un vārdu mežā neapmaldīsies. To apliecināja Ābeces svētki, jo pirms saņemt sertifikātu skolēniem vajadzēja apliecināt prasmi darboties ar burtiem un vārdiem dažādos uzdevumos: ar taustes palīdzību atpazīt burtus, izlasīt attēlu tekstu, atjaunot krustvārdu mīklu, atjaunot burtu vietu vārdos, veidot stāstījumu par it kā nesaistītiem attēliem, rakstīt un zīmēt, papildināt dzejoļu rindas ar atskaņu vārdiem. Protams, pēc padarīta darba ballīte ar Pepiju, Karlsonu un svētku kliņģeri.
sk.Inga Zamberga

Irēna Birgersone