Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
30.10.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40 (201.)

31.10.otrdiena

 

Klašu audzinātāju sanāksme 5.-12.kl. 7.50 (112.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40 (201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30 (201.)

Pedagoģiskā procesa atbalsta grupas tikšanās 14.00 (sk.ist.)

Kompetenču projekta vadības sanāksme 15.00 (d.kab.)

1.11.trešdiena  
2.11.ceturtdiena Kompotenču projekta skolotāju kopīgā sanāksme 15.30 (102.kab.)
3.11.piektdiena

Talantu skolas nodarbība 10.klasei kopā ar pētnieku un docētāju Agni Reču 13.00-15.00 (102.kab.)

 

Irēna Birgersone