Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
2.10.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

3.10.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm, Prezidentu kandidātu debates 8.30(aktu zāle)

Finansiālās pratības stunda, SEB banka12.a 9.20(521.kab.)

Finansiālās pratības stunda SEB banka10.a 10.10(103.kab.)

Finansiālās pratības stunda SEB banka12.b 11.00(102.kab.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

Skolēnu prezidentu vēlēšanas 11.40-13.10(skolas ēdamzālē)

4.10.trešdiena  
5.10.ceturtdiena  
6.10.piektdiena  

														
Irēna Birgersone