Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
16.10.pirmdiena

Labo darbu nedēļa 16.10.-20.10.

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

17.10.otrdiena

 

Kopīgais skolotāju Metodiskais rīts 7.50(112.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

6.b klases vecāku sapulce 19.00(406.)

18.10.trešdiena
19.10.ceturtdiena

Skolēnu Prezidenta zvēresta nodošana+ Pogas balvas pasniegšana 5.-12.klasēm 8.30(aktu zāle)

Skatuves runas konkurss 1.-4.klasēm „Skaista mana valodiņa” 10.00

„Kafija ar politiķiem”8.-12.klašu skolēniem, (kuri ir pieteikušies)14.00(aktu zāle)

20.10.piektdiena

Skolas jubilejas pasākums „Lidojums ar gaisa balonu”

1.-4.klasēm 10.00(aktu zāle)

Konkurss veltīts Skolas jubilejai „Mana skola Brocēnos”5.-9.klašu komandām+10.-12.kl.13.00(aktu zāle)

Prezidenta balle 7.-12.kl. 21.00-2.00(aktu zāle)

 

Irēna Birgersone