Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
9.10.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

 

10.10.otrdiena

 

Klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Skolotāju sanāksme 8.15(112.)

12.a klasei „Kā veidot dzimtas koku”8.30(521.)

11.aklasei Finansiālās pratības stunda, SEB banka 8.30(206.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

11.10.trešdiena „Mārītes fotokompānija”, fotogrāfēšanās secību skatīt sarakstā
12.10.ceturtdiena

 „Mārītes fotokompānija”, fotogrāfēšanās secību skatīt sarakstā

Vecāku Padome 19.00(201.)

13.10.piektdiena  Pieredzes apmaiņas seminārs svešvaloda, mūzika un vizuālās mākslas skolotājiem, viesi no Iecavas vidusskolas 10.00(324.)

Irēna Birgersone