Lepojamies

Lepojamies ar  7.a klases skolēniem Gustavu Dāvidi Vecmani par iegūto 2. vietu un Daini Pikalovu par iegūto Atzinību Saldus un Brocēnu novada mājsaimniecības un tehnoloģiju konkursā ,, Latvijas simtgadi gaidot” 6.-7.klašu grupā 2016. gada 9. novembrī. Paldies skolotājam Gunāram Guntim Baronam par skolēnu sagatavošanu.

Irēna Birgersone