Priecīgus Ziemassvētkus!

apsveikums

														
Vivita Ķezbere

Novēlējums

novel

														
Irēna Birgersone

Ziemassvētku balle

ziema-1-1

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
12.12.PIRMDIENA

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

Klašu audzinātāju konsultatīvā padome 12.00(201.)

13.12.OTRDIENA

Informatīva skolotāju sanāksme/Klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija (5.-12.kl.) 8.30(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme ( 5.-8.kl.)11.40(201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme (9.-12.kl.)12.30(201.)

15.12.CETURTDIENA

„Īpaši krāšņais Ziemassvētku rīts”(1.-4.kl.)9.20 organizē parlaments

Arhitektu nodarbība „Kāda jēga”(4.a kl.) 12.00-15.00 (521.)/ Latvijas skolas soma/

16.12.PIEKTDIENA

„Ziemīgās piektdienas” ietvaros

Baltā diena 1.-12.klasēm

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

Apsveicam  9.b klases skolēnus Lauru Briedi ar 1. vietu starpnovadu bioloģijas olimpiādē, 9.a klases skolnieku Jāni Dombrovski ar iegūto  3. vietu  (skolotāja Vita Banzena), 11.b klases skolnieci Emīliju Kramēnu ar iegūto 3. vietu  un 12.a kl.skolnieci  Lindu Ābeli ar iegūto Atzinību ( skolotāja Margita Skrastiņa).

 

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

3.decembrī Blaumaņa memoriālajā muzejā ” Braki” pulcējās 12.literārā konkursa finālisti. Kopā tika iesūtīti 208 darbi. Sveicam 7.b. kl.skolnieku Mārtiņu Kalniņu ar veiksmīgu radošo darbu un Atzinības rakstu. Paldies skolotājai Intai Muižarājai.

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
5.12.PIRMDIENA

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

 

6.12.OTRDIENA

Informatīva skolotāju sanāksmes 7.50(112.)

Tikšanās ar Zemessardzes virsleitnantu Sandri Tiltiņu (10.-12.kl.)8.30(aktu zāle)

Militārās aizsardzības lekcija” Par valsts ārējiem bruņotajiem spēkiem”(9.- 12.kl.)11.40(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme ( 5.-8.kl.)11.40(201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme (9.-12.kl.)12.30(201.)

Izglītojošs pasākums 5.-9.kl. vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem 18.00(aktu zāle)

8.12.CETURTDIENA Vecāku padome 19.00(201.)
9.12.PIEKTDIENA

„Ziemīgās piektdienas” ietvaros

Rūķu cepuru diena 1.-12.klasēm

„Melānijas hronika”12.50(9.-12.kl.)KC

 

 

														
Irēna Birgersone