Dzejoļu konkurss sākumskolā

5.oktobrī sākumskolā notika dzejoļu skaitīšanas konkurss. Labākie dzejoļu skaitītāji, no katras klases, deklamēja savu sagatavoto dzejoli. Tika deklamēti dzejoļi par rudeni, dzīvniekiem, skolu, termometru, sauli. Pasākuma organizētājas uzslavēja dzejoļu skaitītājus par drosmi, uzdrīkstēšanos, izteiksmīgumu. Bez dzejoļu skaitīšanas skanēja arī skolotājas DignasVirkstenes dziedātās dziesmas. Skolēni varēja iesaistīties organizētajās rotaļās. Pasākumu organizēja un vadīja skolotājas D. Staško, V.Sproģe.

Sagatavoja sākumskolas skolotāja: D. Staško

dzeja-mikeli-006dzeja-mikeli-021dzeja-mikeli-007dzeja-mikeli-020

														
Vivita Ķezbere

Vecāku kopsapulce – 19.oktobrī

  • 17.00-18.00 tikšanās ar priekšmetu skolotājiem
  • 18.00-18.30 tikšanās ar skolas administrāciju/ aktu zālē/
  • 18.30-19.00 lekcija „Uzvedības problēmu risināšanas praktiskie paņēmieni”, V. Grīsle- Akopjana/ Saldus novada pedagoģiski medicīniskās komisijas pārstāve/
  • 19.00 Klašu sapulces
														
Irēna Birgersone