Vecāku kopsapulce – 19.oktobrī

  • 17.00-18.00 tikšanās ar priekšmetu skolotājiem
  • 18.00-18.30 tikšanās ar skolas administrāciju/ aktu zālē/
  • 18.30-19.00 lekcija „Uzvedības problēmu risināšanas praktiskie paņēmieni”, V. Grīsle- Akopjana/ Saldus novada pedagoģiski medicīniskās komisijas pārstāve/
  • 19.00 Klašu sapulces
														
Irēna Birgersone