I semestra noslēgums

15.decembris– klašu audzinātāju konsultatīvās padomes sanāksme plkst.11:40
16.decembris -noslēguma vērtējumus izliek līdz plkst.16:00 un atskaites (veidlapa 3-1) par rezultātiem iesniedz O.Ļitvinovai līdz 16:30
Plkst. 17: 00 zālē mēģinājums koncertam ( I.Bērziņa)
Plkst.18:00 Ziemassvētku koncerts sākumskolai (piedalās 1.-4.klašu koris, 1.-3.klašu dejotāji, sākumskolas dzejas runātāji). Aicināti vecāki ar bērniem!
17. decembrī– no plkst.8:30 (4* 40 min) Ziemassvētku darbnīcas un svētku radošie rīti klasēs kopā ar klašu audzinātājiem.
Plkst. 10:00 5.-6.kl., ja vēlas , aicināti aktu zālē uz „Karaoki” ( vada Dace Stepēna)
Plkst.11:00 5.-6.kl aicināti uz Ziemassvētku disko un rotaļām (vada Skolēnu parlaments)
Labdarības akcijas dāvanu izvadāšana -10.a
Autobuss plkst.12:00
Zālē pēc tam mēģinājumi dejotājiem koncertam.
18.decembris– plkst.8:30 Ziemassvētku koncerts un censoņu sveikšana aktu zālē 5.-12.klasei
8:30 liecības saņem 1.-4.klaši skolēni klasēs
Plkst.10:15 liecību izsniegšana 5.-12.klašu skolēniem klasēs
10:15 kopīgs pasākums skolas zālē 1.-4.klasei
Autobuss plkst.11:30
21.decembris -plkst 10:00-17:00 kursi par bērnu tiesībām
22.decembris – plkst.9:30– Uzdevumi.lv

Irēna Birgersone