Skolēnu projektu konkurss

 

Skolēnu projektu pieteikumu veidlapa 2016

2016.gada skolēnu projektu konkursa finansējuma ieguvēji:

„Kino forums skolā ”(EUR 77,50)

Evelīna Līga Lieldaudziete, Una Līce, 7.a

„Datora austiņas”  (EUR 98,-)

Ansis Grišāns, Rihards Dzenis, 9.b

„Zinātniskais piedzīvojums” (brauciens uz AHHAA zinātnes centru Igaunijā ) (EUR 450,-)

Karīna Cine, Diāna Želudoka, 10.a

2015.gada skolēnu projektu konkursa finansējuma ieguvēji:

1. „Ceļu sargi volejbolam ”(EUR 100,-)

Marta Milta, Mārtiņš Andersons

2. „Skolotāju apmācības” (par veģetatīvo distoniju) (EUR 100,-)

Kristiāna Gulbina

3.„GoPro kamera – cita filmēšana” (EUR 450,-)

Alise Bruzinska, Viesturs Līdums

2013.gadā skolēnu projektu konkursā finansējumu ieguva šādi projekti:

„Sporta zāles apskaņošana” (Ls 220,72) Vasilijs Andriško 11.b klase

„Maskas un tērpi lomu spēlēm” (Ls 50,-) Teātra pulciņš, Elizabete Vasiļevska, Tomass Kurbatovs

„Sporta spēles Brocēnu vidusskolā” (Ls 50,-) Laura Treinovska 8.b klase

 

Irēna Birgersone