2017./2018.mg.projekti

N.p.

k.

Projekta nosaukums

Koordinētājs,

finansētājs

Norises laiks Koordinators Mērķa grupa

 

1.

 

Kompetenču pieeja mācību saturā

 

VISC, ES

 

2017.- 2021.

 

Olita Ļitvinova

 

1.-12. kl. skolēni un skolotāji

 

2.

 

UNESCO Asociēto skolu projekts. Virziens – Cilvēktiesības un vērtībizglītība

 

 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

 

2012.- 2016.

 

Laura Miķelsone

Mairita Neilande

 

1.-12.. kl. skolēni, skolotāji

 

 

3.

 

Dalība Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā

 

 

Veselības ministrija,

Slimību profilakses un kontroles centrs

 

2015.- 2020.

 

Arta Zepa

 

1.- 12. klašu skolēni, skolotāji

 

4.

 

Skolēnu projektu konkurss

 

Brocēnu novada pašvaldība

 

 

2003.-

2016.03.

 

Egons Valters

 

5.-12.klašu interesenti

 

5.

 

 

Dalība eTwinning projektā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

 

2016.11.

 

Daiga Barančane

1.-12. klašu skolēni un skolotāji

 

 

 

6.

 

Zaļā josta

Latvijas Valsts meži 1.09.2016.-

Arta Zepa

Daiga Barančane

1.-12. klašu skolēni un skolotāji

 

Irēna Birgersone