Nedēļa

Laiks Pasākums
6.03.PIRMDIENA Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)
7.03.OTRDIENA

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

8.03.TREŠDIENA  
9.03.CETURTDIENA

Erudītkonkurss „Domu Pūce”(7.-9.kl.), tikšanās ar žurnālistu, režisoru Kārli Anitenu „Kā veiksmīgāk organizēt pasākumus”.

Vecāku padome 19.00 (201.)

10.03.PIEKTDIENA  

Irēna Birgersone