Starptautiskā labestības diena

Šī gada 3.martā ir Starptautiskā labestības diena, arī mūsu skola to svinēs!

Visas dienas garumā aicinām visiem skolēniem, skolotājiem atcerēties par 4 svarīgām lietām: 1) Saglabāt optimismu un smaidīt; 2) būt godīgam; 3) būt līdzcietīgam 4) būt pieklājīgam un pasveicināt sev apkārt esošos (klasesbiedrus, skolotājus, skolas darbiniekus) Tāpēc, lai par to neaizmirstu, mēs to atgādināsim!

Piektdien 3.martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:20 (pamatskolas klašu grupai), no plkst. 12:50 līdz plkst. 13:10 (vidusskolas klasēm) skolā darbosies 3 kontrolpunkti, dažādās vietās, un būs jāveic īsi un nelieli uzdevumi. Varēs iegūt saldas balviņas par katru izpildīto uzdevumu.

Pa dienu skolā darbosies kino operatore, kura iemūžinās šīs dienas labos vārdus, notikumus un platos smaidus!

Vairosim skolā labestību, pieklājību un atcerēsimies pasveicināt līdzcilvēkus!

Ar cieņu, skolēnu prezidente Alvīne Paštore un skolēnu pašpārvalde! :)

														
Alvīne Pastore

Pateicība

Izsaku pateicību 11.b klases skolniecei Dacei Preisai par iegūto 2.vietu un 10.a klases skolniekam Mārtiņam Grundmanim par iegūto 3.vietu starpnovadu fizikas olimpiādē 10.-11.klašu grupā. Skolotāja Anete Milta.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone