Tikšanās ar seno grāmatu

Skolas bibliotēkā bibliotekārajā stundā “Tikšanās ar seno grāmatu” 5.a un 5.b klases skolēni iepazinās ar grāmatniecības vēsturi un pirmsākumiem, apskatīja izstādē senās grāmatas, kā arī strādāja grupās un pildīja uzdevumus par dzirdēto un redzēto. Stundas vadīja Inese Kunkule, skolas bibliotekāre.

Irēna Birgersone