Stunda muzejā

Muzejpedagoģijas stundā 5.b klase pie skolotājas Mairas Vīksnas mācījās par skolas vēsturi, iejutās padomju skolēnu lomās, strādāja grupās.

Irēna Birgersone