Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta ietvaros mūsu skolas skolēniem- Leandrai Sprieslei, Ralfam Stūrim, Diānai Lasmanei, Danielai Lasmanei un skolotājai Ditai Dubultai bija lieliska iespēja piedalīties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Šī projekta mācības norisinājās 3 dienas Vaiņodē. Šo dienu laikā dažādās mentoru un psihologu nodarbībās tika iegūtas jaunas zināšanas par cilvēka psihoemocionālo stāvokli, kā pamanīt dažādas mentālās slimības, kā palīdzēt un atbalstīt citus cilvēkus, kuri saskarās ar dažādām problēmām. Šī projekta laikā tika dota iespēja pašiem izstrādāt savas skolas labbūtības ceļakarti –plānu, kas aptvers reālas, pašu iniciētas darbības, kuras ir balstītas skolas vērtībās, un projektu, kas palīdzētu uzlabot atmosfēru skolās un pašpārvaldēs, kā arī mazināt Covid-19 pandēmijas laikā radušās sekas.

Papildus mācībām mūsu pašpārvaldes komandai ir iespēja pretendēt uz 1000 eiro lielu finansējumu sava projekta īstenošanai. Šāda iniciatīva – pašiem jauniešiem izstrādāt rīcības plānu un to ieviest savās skolās, saņemot valsts finansējumu, ir unikāla iespēja un veicinās ne tikai psihoemocionālās kompetences, bet arī pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstību jauniešu vidū.

Irēna Birgersone