Informācija uzsākot mācības

Interešu izglītības programmu īstenošana:

  *Klātienē visas nodarbības.

* Pēc iespējas ievērota 2 m distance, jānodrošina telpas vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.

* Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) var doties uz profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties izglītības procesā.

*Ja izglītojamie nav no vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros organizētajām mācībām – mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2  no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem.

*Papildus informāciju par testēšanas vakcinācijas un aktuālajiem jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē:https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-testesanu-skolas-jaunaja-20212022macibu-gada

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-pedagogu-vakcinaciju-pret-covid-19

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/545230866681455

Irēna Birgersone