Vecāku padomes sanāksmē, vecāki teica paldies mūsu skolas direktoram par atsaucību un sadarbību!

Paldies par sirds siltumu ,ko dāvāji mūsu bērniem!!!

Paldies par smaidiem, mūziku un prieku!

Paldies par stingrību, disciplīnu un zinībām!

Tu esi un būsi mūsu sirdīs!

Brocēnu vidusskolas Vecāku padome.

Irēna Birgersone