9.-12.kl.skolēniem

Hei, hei!

9.-12.klašu skolēni

nāciet, veidosim Skolas Parlamentu kopā!

  1. septembrī / otrdienā/ plkst. 12.30 201. kabinetā
														
Dita Dubulta