Uzņemšana

Dokumentu pieņemšana

Īpaši gaidīti 13.- 22.jūnijam  9.00 – 13.00,

uzņemšana turpināsies visu vasaru – darba dienās 9.00 – 13.00 skolas kancelejā.

Visas programma 2016./ 17.m.g. šeit

Dabaszinību programma – pastiprināti māca matemātiku un informātiku. Laba programma tiem, kam patīk arī fizika, ķīmija, bioloģija. Izvēlas skolēni, kas domā savu nākotni saistīt ar datorzinībām, ekonomiku, medicīnu, tehniskām specialitātēm. Noderīga programma arī tiem, kuri vēl nav izvēlējušies savu nākotnes specialitāti, jo, beidzot šo daudzpusīgo virzienu, var iestāties ļoti dažāda profila augstskolās.

Iesniegums dabaszinību programmai šeit. Iesniegumā obligāti jābūt vecāka vai aizbildņa parakstam.

Vispārējās izglītības programma – vispusīga programma, pastiprināti māca informātiku. Domāta skolēniem, kuri vēl nav izvēlējušies jomu, ar kuru saistīt savu turpmāko dzīvi, bet ir vēlēšanās būt labā, interesantā vidē, atklāt savas spējas, pilnveidot savus talantus.

Iesniegums vispārējai programmai šeit. Iesniegumā obligāti jābūt vecāka vai aizbildņa parakstam.

Humanitāri sociālā izglītības programma– pastiprināti māca angļu valodu, krievu valodu, jāizvēlas trešā svešvaloda – vācu vai franču valoda. Skolēni latviešu valodas stundās apgūst žurnālistikas pamatus un runas mākslu (retoriku). Liela vērība sociālo zinību mācību priekšmetiem- kulturoloģija, psiholoģija, filozofija. Programma noderēs tiem, kas grib studēt jurisprudenci, sociālās zinības, valodas.

Iesniegums humanitārai programmai šeit.Iesniegumā obligāti jābūt vecāka vai aizbildņa parakstam.

Tāmācības, neklātienes programma

Dzīvo ārzemēs un plāno atgriezties kādudien Latvijā?

Brocēnu vidusskolā ir vienīgā Latviijā akreditētā programma, kas piedāvā tālmācības un neklātienes iespējas  1.-12.klasei.

Pieteikšanās talmaciba@ brocenuvsk.lv

														
Irēna Birgersone