Pulciņi

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU NODARBĪBU LAIKI

2018./2019.māc.g.

Pulciņa nosaukums un vecuma grupa, vadītājs, vieta pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena

 

Brocēnu sporta centrā sk. brocenusc.lv;

Brocēnu kultūras centrā kulturabroceni.lv

Irēna Birgersone