Skatuves runas konkurss

🖋️Šodien notika skolas skatuves runas konkurss 4.-12. klašu skolēniem.

📖Konkursa mērķis bija pilnveidot skolēnu pašizpausmi un interesi par daiļliteratūru. Balstoties uz kompetenču mācību saturu, skolēnu uzdevums bija prast izvēlēties un atlasīt dzejoli. Saskatīt autora lietotos izteiksmes līdzekļus. Iepazīties ar dažādām emocijām, izmantot balss intonāciju un vārdus, lai izteiktu savu attieksmi.

😎Šogad 4.-12.klašu grupā piedalījās 27 dalībnieki. Žūrijas komisijā tika aicināta režisore Zanda Strogonova, skolotāji Antra Rutka un Jānis Mūrmanis. Atbilstoši kritērijiem, žūrijas uzdevums bija novērtēt skolēnu prasmi iemācīties dzejoli no galvas un izvērtēt pasniegšanas prasmes.

🫶Paldies vecākiem un skolotājiem, kas atbalstīja un palīdzēja sagatavot repertuāru. 13 runātāji saņēma ceļazīmi uz nākamo kārtu, kura notiks 14.februārī plkst.13.00 BKC, tur dalībniekiem būs jārunā dzeja un proza.

Direktores vietniece audzināšanas darbā Dita Dubulta.

Dita Dubulta