Jauniešu dome Saldus novadā

#Diskusijas #Idejas# Redzējums

Šodien pie mums viesojās Signe Meire- Jaunatnes lietu speciāliste, Laura Ūžele- BJC direktores vietniece jaunatnes jomā, Svetlana Laminska-Kampenusa- jaunatnes darbiniece, Leandra Spriesle- Eiropas Jaunatnes Dialoga vēstnese Kurzemes novadā (Brocēnu vidusskolas absolvente😁).

Projekta Eiropas Parlamenta Dialoga mērķis: izveidot un attīstīt ideju par kādu no aktualitātēm jauniešu vidū, šajā gadījumā nonācām pie lēmuma: jauniešu domes izveide Saldus novadā, kur jauniešiem būs iespēja veicināt līdzdalību un savu personīgo izaugsmi, iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā, sadarbība ar pašvaldību u.c. 🌏👩🧑

Dita Dubulta