Stundu izmaiņas 2022./2023.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS 3-6. APRĪLIM

Projektu nedēļas darba kārtība 5. – 8., UN 10.KLASEI

PIRMDIENA, OTRDIENA, TREŠDIENA

Plkst. 8.30 – 11.40 – PROJEKTU DARBS

Plkst. 11.40 – 12.20 – PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

Plkst. 12.20 – 13.00 – PROJEKTU DARBS

CETURTDIENA

Plkst. 8.30 – 10.00 – GATAVOŠANĀS PROJEKTU PREZENTĒŠANAI

Plkst. 10.00 – PROJEKTU PREZENTĒŠANA PA KLASĒM SAVOS KLAŠU KABINETOS

Plkst. 12.00 – PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA (SKOLOTĀJI)

DARBA KARTĪBA 9.A, 9.B, 11.A, 12.A KLASEI

PIRMDIENA

9.A KLASE

Plkst. 9.20 – 11.30 – Konsultācijas angļu valodā (sk. Natālija Ivanova);

Plkst. 12.20 – 14.00 – konsultācijas matemātikā (sk. Maija Golubeva)

9.b KLASE

Plkst. 10.00 – 11.40 – Konsultācijas matemātikā (sk. Vineta Mielava);

Plkst. 12.20 – 14.30 – Konsultācijas latviešu valodā (sk. Mairita Neilande)

11.a klase

Plkst. 8.30 – 11.40 – Konsultācijas latviešu valodā (sk. Mairita Neilande);

Plkst. 12.20 – 13.00 – Konsultācijas angļu valodā (sk. Veronika Gedola)

12.a klase

Plkst. 8.30 – 10.20 – Konsultācijas matemātikā MATEMĀTIKA II grupai (sk. Maija Golubeva); Projektu darbs BIOLOĢIJAII, ĶĪMIJA II, SOCIĀLĀS ZINATNES II Grupām (konsultācijas pie sk. Jāņa Mūrmaņa, Lauras Miķelsones, Margitas Skrastiņas);

Plkst. 10.30 – 11.40 – Konsultācijas angļu valodā (pie sk. Veronikas Gedolas);

Plkst. 12.20 – 13.00 – Konsultācijas Socialās zinātnes II (sk. Jānis Mūrmanis, Laura Miķelsone), Bioloģija II (sk. Margita Skrastiņa), Fizika II (sk. Anete Milta)

OTRDIENA

9.A KLASE

Plkst. 9.20 – 11.40 – Konsultācijas latviešu valodā (sk. Ļena Zvaigzne);

Plkst. 12.20 – 13.00 – Konsultācijas par starpdisciplināro darbu (sk. Margita Skrastiņa)

9.b KLASE

Plkst. 9.20 – 11.40 – Konsultācijas matemātikā (sk. Vineta Mielava);

Plkst. 12.20 – 13.00 – Konsultācijas par starpdisciplināro darbu (sk. Margita Skrastiņa)

11.a KLASE

Plkst. 8.30 – 11.40 – Konsultācijas matemātikā (sk. Maija Golubeva);

Plkst. 12.20 – 13.00 – konsultācijas angļu valodā (sk. Veronika Gedola);

12.a KLASE

Plkst. 8.30 – 11.40 – Konsultācijas Fizika II, Bioloģija II, Sociālās zinātnes II (sk. Anete Milta, Margita Skrastiņa, Laura Miķelsone, Jānis Mūrmanis);

Plkst. 12.20 – 13.00 – Konsultācijas matemātikā (sk. Maija Golubeva);

Trešdienas un ceturtdienas plānojums tiks ievietots pirmdien, 3.04., (ņemot vērā ĒNU dienas -5.04. – reģistrācijas datus)

Marika Ulmane