Stundu izmaiņas 2020./2021.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS no 11.JANVĀRA

ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU PROCESS

1.-4.KLASE – TURPINĀS ZIEMAS BRĪVLAIKS LĪDZ 25.JANVĀRIM
5.-6.KLASE – MĀCĪBAS SĀK 11.JANVĀRĪ ATTĀLINĀTI
7.-12.KLASE – MĀCĪBAS SĀK 4.JANVĀRĪ ATTĀLINĀTI

13.JANVĀRA STUNDU IZMAIŅAS

7.b klasei – 1.stunda KLASES STUNDA ZOOM (AGNESE ČĪČA)
No 12.līdz 15.janvārim nenotiks FIZIKAS stundas (8.-12.klases) skolotājas A.Miltas slimības dēļ.

STUNDU IZMAIŅAS no 11.janvāra
5.a klase – PIRMDIENA

1.Literatūra
2.Mājturība/tehnoloģijas
3.Dabaszinības – sk. Margita Skrastiņa (no 2.st.)
4.Mājturība/tehnoloģijas
5.Matemātika
6.Matemātika*

5.a klase -TREŠDIENA

1.BRĪVS
2.Latviešu valoda
3.Latviešu valoda
4.Sports
5.Vizuālā māksla
6.Vizuālā māksla
7.1.sv.v. Angļu valoda

5.A KLASE – CETURTDIENA

1.Konsultācija
2.Dabaszinības – sk. Margita Skrastiņa
3.Latviešu valoda 211.
4.Informātika 206./207.
5.Matemātika 211.
6.Klases stunda 211.
7.Latviešu valoda 211.
8.Mūzika 324.

5.b klase – trešdiena

1.Mūzika 324.
2.Sports
3.Sociālās zinības 209.
4.Matemātika 209.
5.Matemātika 209.
6.Informātika 206./207.
7. 

5.b KLASE – CETURTDIENA

1.Dabaszinības – sk. Margita Skrastiņa
2.Latviešu valoda 209.
3.Mūzika 324.
4.Matemātika 209.
5.Literatūra 209.
6.Klases stunda 209.
7.Sports

8.a KLASE – TREŠDIENA

1.Mājturība/tehnoloģijas
2.1.sv.v. Angļu valoda 
3.Vizuālā māksla 
4.Matemātika 
5.2.svešval. Krievu val. 
6.Ģeogrāfija 
7.Mājturība/tehnoloģijas
8.1.sv.v. Angļu valoda 

7.a klasei nenotiek Latvijas un pasaules vēsture 11.janvārī

Skolā nav: Dace Viļumsone, Daiga Lapčinska;

STUNDU SARAKSTS


Marika Ulmane