Stundu izmaiņas 2018./19.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS 24. APRĪLIM

Plkst. 15.00 skolas aktu zālē – Erudītu konkurss “Domu pūce” 10.-12.kl.P

Klase Stunda Stundas nosaukums Kabinets Skolotājs
4.b 4. Mājturība kopā   Svetlana Tarasova
6. Datorika kopā 206. Irēna Birgersone (aizvietošana)
6.b 4. Informātika kopā 206. Irēna Birgersone (aizvietošana)
6. Sports kopa ar 6.a klasi   Raitis Plauks (aizvietošana)
7. Dabaszinības 615. Margita Skrastiņa
7.a 6. Bioloģija 615. Margita Skrastiņa
7. 7.st. nenotiek    
9.a 2. Sports (ar 3.b klasi)   Raitis Plauks (aizvietošana)
9.c 1. Sports nenotiek    
10.a 5. Sports (ar 3.a klasi)   Raitis Plauks (aizvietošana)
11.a 1., 2. Matemātika nenotiek    
3. Latviešu valoda (sporta vietā) 209. Mairita Neilande
12.a 5. Angļu valoda (V, H)
Ķīmija (DZ)
103.
621.
Inese Egle
Vita Banzena
6., 7. Sports nenotiek    

Stundu izmaiņas 25.aprīlim

Skolotāju metodiskā diena no plkst. 12.00

Notiek 1.-5.stunda. Saīsinātas stundas  – st. ilgums 30 min.

1.st. 8.30 – 9.00

2.st. 9.05 – 9.35

3.st. 9.40 – 10.10

4.st. 10.15 – 10.45

5.st. 10.50 – 11.20

Pusdienas 11.20 – 12.00

Klase Stunda Stundas nosaukums Kabinets Skolotājs
5.a Klase ekskursijā Margita Skrastiņa
5.b Klase ekskursijā Vineta Mielava
7.a 5. Bioloģija nenotiek    
8.a 3. Krievu valoda kopā 521. Svetlana Krūtaine
4. Sports   Ansis Pūce
5. Krievu val./ Angļu valoda 521./112. Svetlana Krūtaine
Natālija Ivanova
9.b 2. Vēsture Lasītava Laura Miķelsone
9.c 3. Ķīmija kopā ar 9.b 621. Vita Banzena
10.a 2. Latviešu valoda 202. Ļena Zvaigzne (aizvietošana)
5. Literatūra 202.  
11.a 4. Ķīmija kopā abām grupām 621. Vita Banzena
12.a 2. Latviešu valoda 210. Daiga Lapčinska (aizvietošana)
3. Latviešu valoda (H) 210. Daiga Lapčinska (aizvietošana)
4. Informātika klasei kopā 206. Irēna Birgersone (aizvietošana)
5. Matemātika (H) Matemātika (V, DZ) nenotiek 210. Digna Gūtmane  

Skolā nav: Vineta Mielava, Margita Skrastiņa (ekskursijā ar 5.a un 5.b klasi); Olita Ļitvinova (skolu akreditācijā);
Dita Dubulta un Marika Ulmane (kursos Saldū); Anete Milta (Dabaszinību MJ koordinatoru seminārā Rīgā);


Marika Ulmane