Stundu izmaiņas 2017./18.m.g.

KONSULTĀCIJAS VÉSTURÉ:
9.AB KLASEI  111.kab. (sk. Laura Miķelsone)
6.jūnijā – MĀJAS DARBI
7., 8., 11. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 
12.jūnijā – plkst. 10.00 – eksāmens vēsturē;

Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem noteikts
pagarinātais mācību gads līdz 2018.gada 14.jūnijam

KLASE PRIEKŠMETS SKOLOTĀJS APMEKLĒJUMA GRAFIKS
5.a Latv. val. M.Neilande

04.06. 8.30 – 10.00

11.06. 8.30 – 10.40

12.06. 8.30 – 10.40

13.06. 8.30 -10.00

14.06. -9.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Latv. val. M.Neilande

04.06. 8.30 – 10.00

11.06. 8.30 – 10.40

12.06. 8.30 – 10.40

13.06. 8.30 -10.00

14.06. -9.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Literatūra M.Neilande

04.06.  8.30 – 10.00

11.06. 8.30 – 9.10

13.06. 8.30 – 9.10

14.06. – 9.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

5.b Latv. val. Ļ.Zvaigzne

04.06. 8.30- 9.50

05.06. 8.30 – 10.30

11.06. 8.30 – 10.30

13.06. 8.30 – 9.50

14.06. – 9.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

6.b

Latv.val

Literatūra

G.Raita

04.06. 8.30-10.50

06.06. 8.30-10.50

07.06. 8.30-10.50

08.06. 8.30 – 9.10

13.06. 10.10 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Krievu valoda O.Visocka

04.06. 11.00 – 11.40

07.06. 11. 50 – 12.30

08.06. 10.10 – 10.50

11.06 10:10 – 10:50

12.06 10:10 – 10:50 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Angļu val. I.Lasmane

06.06. 11:00-11:40

07.06.  11:00-11:40

08.06. 9:20-10:00

11.06. 9:10-10:00

12.06.9:10-10:00

13.06. 9:10-10:00

14.06 – 10.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

7.a Matemātika D.Virkstene

04.06. 10.10 – 12.00

07.06. 10.10 – 12.00

11.06. 8.30 – 10.00

14.06. 10.00 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Krievu val. S.Krūtaine

04.06. 8.30 – 10.00

07.06 8.30 – 10.00

11.06. 10.10 – 11.40

14.06. 9.00 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

7.b

Latv.val.

Lit.

M.Neilande

04.06. 8.30 – 10.00

11.05. 8.30 – 10.30

12.05 10.00 – 11.20

13.06. 8.30 – 11.20

14.00 –  9.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Pasaules vēsture L.Miķelsone

05.06. 9.00-9.50

12.06. 9.00-9.50

Latv.val.

Lit.

M.Neilande

04.06. 8.30 – 10.00

11.05. 8.30 – 10.30

12.05 10.00 – 11.20

13.06. 8.30 – 11.20

14.00 –  9.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Latvijas vēsture L.Miķelsone

05.06. 9.00-9.50

12.06. 9.00-9.50

14.00 – 10.20 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Mūzika A.Zakovska

05.06.

06.06.

12.06.

13.06. – PĒCPĀRBAUDĪJUMS.

8.a ZPD   Sarunāsim individuāli
8.B Latv.val I.Muižarāja

04.06.  8.30 – 9.50

06.06.

11.06.

12.06.

14.06. – 9.00 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Latvijas vēsture L.Miķelsone

05.06. 9.00-9.50

12.06. 9.00-9.50

14.00 – 9.00 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Ķīmija V.Banzena

7.06.  8.30-10.30

8.06.  8.30-10.30

11.06.  8.30-10.30

13.06.  8.30-10.30

14.06  8.30-9.30-pēcpārbaudījums.

ZPD   Sarunāsim individuāli, kad būs zināmi viņa pārējie darbi.
Ķīmija V.Banzena

7.06.  8.30-10.30

8.06.  8.30-10.30

11.06.  8.30-10.30

13.06.  8.30-10.30

14.06  8.30- PĒCPĀRBAUDĪJUMS

8.C Angļu val. D.Barančane

05.06. 10.00 – 11.20

07.06. 10.00 – 11.20

08.06. 10.00 – 11.20

14.00 – 10.00 PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Sports N.Ozols

04.06.

05.06.

06.06.

07.06.

14.06. PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Latvijas vēsture L.Miķelsone

05.06. 9.00-9.50

12.06. 9.00-9.50

14.00 9.00 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

10.a Matemātika O.Ļitvinova

04.06 8.30 – 10.30

06.06. 8.30 – 10.30

08.06. 10.40 – 12.30

11.06. 10.40 – 12.30

12.06. 8.30 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Ķīmija V.Banzena

7.06.  8.30-10.30

8.06.  8.30-10.30

11.06.  8.30-10.30

13.06.  8.30-10.30

14.06  8.30-9.30-pēcpārbaudījums.

Matemātika O.Ļitvinova

04.06 8.30 – 10.30

06.06. 8.30 – 10.30

08.06. 10.40 – 12.30

11.06. 10.40 – 12.30

12.06. 8.30 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Ķīmija V.Banzena

7.06.  8.30 – 10.30

8.06.  8.30 – 10.30

11.06.  8.30 – 10.30

13.06.  8.30 – 10.30

14.06  8.30 – PĒCPĀRBAUDĪJUMS

Marika Ulmane