Stundu izmaiņas 2018./19.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS 10.DECEMBRIM

2.a 3.st. pagarinātā grupa

2.b 2.st. mūzika, 3.st pagar. gr.

3.a 2.st. matem., 3.st.mūzika

3.b nenotiek angļu val.

4.a 4.st. soc. zin., 5.st. mūzika, angļu val. nenotiek

4.b 1.st. mūzika, angļu val. nenotiek

4.c 1.st. pētniec. darb\iba, 4.st. mūzika. angļu val. nenotiek.

7.b klase – ekskursijā (sk.Inese Lasmane)

Marika Ulmane