Stundu izmaiņas 2018./19.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS 22. MAIJAM

Konsultācijas:

Plkst. 10.00 – 9.a, 9.b, 9.c klasei latviešu valodas eksāmens notiks 611., 615., 627. kabinetā;

Skolēnu sadalījums pa kabinetiem:

611.kabinets – Roberts Augustiņš, Sonora Sāra Dvorova, Dainis Pikalovs, Anrians Fedotovs, Rebeka Beta Giberte, Ēriks Novickis, Miks Štromanis, Mareks Lapsenbergs (9.a); Saulija Markaviča, Mārtiņš Mariss Burkovskis, Adrians Upenieks (9.b); Roberts Gūtmanis, Rainers Pavārs, Aleksis Vītols (9.c);

615.kabinets – Kate Kunkule, Linda Dobele, Katrīne Laščuka, Elīza Bērziņa (9.a); Kevins Oļševskis, Linda Katrīna Isada, Patriks Ralfs Grasmanis (9.b); Sonora Sergejeva, Edijs Dombrovskis, Klāvs Zakevics, Enijs Liekniņš, Līva Liekniņa, Rihards Kļava, Mareks Lazda (9.c);

627.kabinets – Raivo Dešins, Ādams Maks, Agija Goča (9.a); Elīna Ķezbere, Mārtiņš Kalniņš, Valts Rancāns, Evelīna Šampiņa, Tīna Olševska, Imants Kaļinka (9.b); Linda Lase, Ralfs Pavārs (9.c);

110.kabinets – Teofils Kudiņš (9.c);

Klase Stunda Stundas nosaukums Kabinets Skolotājs
1.b 1. Mūzika 324. Aija Zakovska
3. Latviešu valoda    
2.a 3. Datorika 207. Inga Rozalinska
5.b 1. Matemātika 611. Vineta Mielava
3. Latviešu valoda 211. Mairita Neilande
6.a 1. Latviešu valoda 211. Mairita Neilande
3. Mūzika 324. Aija Zakovska
4. Krievu valoda 404. Nataļja Žameida
6.b 1. Matemātika 403. Oksana Visocka
2. Mūzika   Aija Zakovska
3. Informātika visiem 206. Irēna Birgersone
4. Latviešu valoda 202. Ļena Zvaigzne
5. Sports   Niks Ozols
6. Dabaszinības 209. Margita Skrastiņa
7. Informātika I.Rozalinskas gr. 206. Inga Rozalinska
7.a 7. Bioloģija 209. Margita Skrastiņa
7.b 1. Bioloģija 209. Margita Skrastiņa
8.a 3. Bioloģija 209. Margita Skrastiņa
8.b 2. Bioloģija 209. Margita Skrastiņa
10.a 2. Vēsture 111. Laura Miķelsone
3. Latviešu valoda 202. Ļena Zvaigzne
4. Sports   Niks Ozols
5., 6., 7. 5., 6., 7.st. nenotiek    
11.a 1., 2. Matemātika 103. Olita Ļitvinova
7. Krievu valoda / Angļu valoda    
8. Angļu valoda kopā 103. Inese Egle
12.a 1., 2. Konsultācija matemātikā (H) 210. Digna Gūtmane
7., 8. Konsultācija matemātikā (DZ, V) 611. Vineta Mielava

STUNDU IZMAIŅAS 23.MAIJAM

Plkst. 10.10 – izlaidums 4.a, 4.b un 4.c klasei skolas aktu zālē;

Plkst. 8.30 – 9.abc klasei latviešu valodas eksāmena mutvārdu daļa 103.kabinetā (sk. Inta Zankovska, Mairita Neilande);

Grupa Vārds, uzvārds Laiks
1. Sonora, Estere, Ralfs, Edijs, Aleksis -9.c 8.30 – 8. 55
2. Linda, Valts, Adrians, Imants – 9.b 9.00 – 9.20
3. Sonora Mareks, Miks, Anrians, Raivo – 9.a 9.20 – 9.45
4. Katrīne, Kate, Elīza, Agija, Rebeka – 9.a 9.50 – 10.15
5. Linda, Ādams, Dainis, Roberts, Ēriks – 9.a 10.15 – 10.40
6. Rainers, Klāvs, Teo, Mareks, Rihards – 9/c 10.40 – 11.05
7. Tīna, Saulija, Elīna, Evelīna – 9. b 11.05 – 11.25
8. Linda, Līva, Enijs – 9.c 11.25 – 11. 40
9. Mārtiņš B., Kevins, Mārtiņš K., Patriks  – 9.b 11.40 – 12.00

Konsultācijas 12.a klasei matemātikā: H grupai pie sk. Dignas Gūtmanes 2., 3., 4.st. 102.kabinetā;
DZ, V grupai pie sk. Vinetas Mielavas 4.,5., 6.st. 611.kabinetā;

Konsultācijas 9.abc klasei matemātikā pie sk. Vinetas Mielavas 7., 8. stundā 611.kabinetā;

Klase Stunda Stundas nosaukums Kabinets Skolotājs
3.a 3., 4. Mājturība   Dace Viļumsone
3.b 2. Latviešu valoda   Vineta Sproģe
5.a 2. Matemātika 108. Maija Golubeva
5. Latviešu valoda 202. Ļena Zvaigzne
6.a 3., 4. Matemātika 108. Maija Golubeva
6.b 2. Latviešu valoda 202. Ļena Zvaigzne
3. Matemātika 403. Oksana Visocka
7.a 2. Sports   Ansis Pūce
3. Literatūra 202. Ļena Zvaigzne
7.b 3. Sports   Ansis Pūce
4., 5. Latviešu valoda (patst.darbs) 211. Darbu iedod M.Neilande
8.a 2. Fizika 627. Anete Milta
3. Matemātika 102. Digna Gūtmane
8.b 2. Latviešu valoda nenotiek    
6. Sports no 8.st. kopā ar 8.a   Ansis Pūce
10.a 3. Matemātika    
5. Fizika (DZ)/ Informātika (V) 627./206. Anete Milta Marika Ulmane
6. Literatūra 202. Ļena Zvaigzne
7. 7.st. nav    
11.a 2. Krievu valoda kopā 404. Nataļja Žameida
3. Latviešu valoda (patst.darbs) 211.  
5. Krievu valoda kopā 404. Nataļja Žameida

Skolā nav: sk. Daiga Barančane, Inese Egle (pieredzes apmaiņas braucienā);

Marika Ulmane