Adaptācijas diena

Pēc Zinību dienas 10.klašu skolēniem ir iepazīšanās ar skolas noteikumiem, mācību spēkiem un Brocēnu iestādēm, kuras varētu būt nepieciešamas ikdienā. Klašu audzinātāji organizē sadarbības aktivitātes.

Irēna Birgersone