Tradīcijas

Skolas tradīcijas

 • Zinību diena
 • Adaptācijas diena
 • Tūrisma diena
 • Miķeļdienas tirgus
 • Skolotāju diena
 • Skolas dzimšanas diena
 • Valsts svētki
 • Ziemassvētki
 • Dziesmu festivāli
 • Projektu nedēļa
 • Izstādes
 • Kustību stunda
 • Parlamenta diena
 • Žetonvakars
 • Izlaidums
 • Darba svētki
 • Olimpiešu sveikšana
 • Neformālās izglītības pasākumi

14. mikelt3.jpg

Irēna Birgersone