Skolas dzimšanas diena

Skolas dzimšanas dienu svinam katru gadu kopš 55 jubilejas oktobrī. Skolēni gatavo priekšnesumus, notiek akcija, kuras laikā saziedotais tiek izlietots skolas vides uzlabošanai. Visvairāk atmiņā paliek jubilejas, kurās katra klase saņem dāvanu no skolas – kliņģeri. Dzimšanas dienas vakarā skolēniem ir ballīte – arī skolas dāvana.

19. dzimene.jpg48. dzimene2.jpg

Irēna Birgersone