Mēneša plāns

Maijs 2018

P 7.
#8.40 Vadības sanāksme
#14.00Pedagoģiskā procesa atbalsta grupas sanāksme
14.
#8.40Vadības sanāksme
21.
#8.40Vadības sanāksme
28.
#8.40 Vadības sanāksme
#Drošības simulācijas diena visai skolai
#8.30-15.00Profesiju meistarklases 8. klasēm
# 12.00 Vitamīnu maratons 1.-4.klasei
O 1.Darba svētki 8.
#7.50 skolotāju  sanāksme
#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm
# 14.00 Ekspertu seminārs skolas attīstības plānošanai 521.kab.
15.
#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm
# 15.00 Ģimenes dienai veltīts koncerts BKC (interešu izglītības atskaites koncerts)
22.
#7.50 Pedagoģiskā sēde par attīstības plānu
#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
#12.30 Skolēnu
pašpārvaldes sanāksme
29.
# 9.20-11.40 konkurss “Mācības dzīvē”5.-8.klasēm
#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme
#15.30 Pedagoģiskā sēde
T 2.
#10.00 -12.00 Talantu skolas nodarbība “Veidoju savu auto!” 4.-6.klasei
9.
.
16. 23. 30.
# 18.00 “Mēs lepojamies” darba svētki novadā
C 3.
# Baltā galdauta svētki
1.-12.klasēm, izstāde “Katram sava grāmata”.
#15.30 G21
10.
# 8.00 tālmācības skolotāju sanāksme
207.kab.
# Kompetenču projekta vidusskolas grupas sanāksme.
#Ģimenes diena,radošās darbnīcas
#18.30 Māmiņdienas koncerts “Mēs svinam kopā”.
17. 24.
# Kompetenču projekta vidusskolas grupas sanāksme.
31.
# 8.30 1.-4.klasēm Darba svētki skolā
#10.00 5.-12.klasēm Darba svētki
# Darba svētki skolotājiem
P 4. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 11.
 
18.
#9.00 zvans uz pēdējo mācību stundu 12.klasēm
#11.00 zvans uz pēdējo mācību stundu 9.klasēm.
25.
# 7.50 kompetenču projekta sākumskolas grupas skolotāju sanāksme
# 9.00 atvadas no sākumskolas 4.klasēm

Aprīlis 2018

P 2.
# 8.40 Vadības sanāksme
9.
# 8.40 Vadības sanāksme
# 15.30 pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme ( 112.kab.)
16.
# 8.40Vadības sanāksme
23.
# 23.-27.04. Vecāku nedēļa.
30.
# 8.40 Vadības sanāksme
O 3.
#7.50 Skolotāju sanāksme
# 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
# 12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm
10.
# 8.00-16.00 Kompetenču projekta skolotāju seminārs Liepājā.
#8.30 Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm
# 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
# 12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm
#13.10 Izrāde R. Blaumanis “Nezāle”, režisors, aktieris Ē. Vilsons 8.-12.klasēm, (ieeja 1,-)
17.
# 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
# 12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm
# 15.30-17.00 pedagoģiskās padomes sēde
#Velosacensības “Ripo droši” 3.-5.klasēm
24.
# 18.00-19.00 “Es mācu mammu un tēti”1.-4.klasēm
#Talantu skola 4.-6.kl. “Prātnieka laboratorija”
31.
# 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm
# 12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm
T 4. 11.
#8.00 klašu audzinātāju sanāksme
# 10.00 Brocēnu novada pētniecisko darbu noslēguma pasākums  sākumskolai un pamatskolai kultūras centrā
18.Igaunijas 2 viesu uzņemšana 25.
#Sporta aktivitātes ar vecākiem 1.-4.klasēm
C 5.
#Kompetenču projekta visu skolotāju sanāksme (G-21)
12.
#10.00ciemojas Jelgavas novada skolas
#Starpnovadu krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm
# Kompetenču projekta vidusskolas grupas sanāksme
#Vecāku Padome
19.
# Informācijas diena “Ceļā uz vidusskolu”
26.
# Kompetenču projekta vidusskolas grupas sanāksme
# 19.00Vecāku kopsapulce “Kā veiksmīgāk veidot sadarbību starp vecākiem un skolotājiem”(aktu zāle)
P 6.
#Jauniešu diena” 7.-12.klašu skolēniem
# 8.00 5.a un 6.a klases skolotāju sanāksme par skolēnu uzvedību (112.kab.)
13.
#13.10 kompetenču projekta sākumskolas grupas skolotāju sanāksme
#balle “Ak pavasar, ak pavasar!”8.-12.klašu skolēniem
20.
#Toostamā skolas delegācijas viesošanās
21.
#Ekskursija ar Toostamā delegāciju
27.
#15.00Eudītkonkurss “Domu Pūce”, lekcija Zane Daudziņa “Publiskā runa”
10.-12.klašu skolēniem, vecākiem,pašvaldību darbiniekiem,skolotājiem.

Februāris 2018

 P 5. PROJEKTU NEDĒĻA 12.
1.klašu brīvlaiks (12.-16.februārim)
#8.40Vadības sanāksme

19.

#8.40Vadības sanāksme

# 14.00 Erudītu konkurss “Kāpēcis” 3.-4.klasei

# līdz 15.00Skolēnu projekta iesniegšana

26.

#8.40 Vadības sanāksme

#12.20 leļļu teātris “Notikumi virtuvē” 1.-4.klašu skolēniem

O

6.

PROJEKTU NEDĒĻA

13.

# 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme.

# 8.30 Skolas ZPD konference

( 10.kl.,11.kl.,8.kl.)

#8.30 nodarbība zēniem lektors dr.G.Kuklis 6.klasēm(521.kab.)

#9.20nodarbība zēniem lektors G. Kuklis 9.klasēm(521.kab.)

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

20.

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme

# 14.45Skolēnu projekta aizstāvēšana

27.

# 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme

T

7.

PROJEKTU NEDĒĻA

#Arodu diena

14. 21.

28.

#13.00Erudītkonkurss “Domu Pūce”5.-6.klašu skolēniem(aktu zāle)

C

1.

# 12.20-13.10Ābeces svētki 1.klasēm

# Skolēnu projektu konkurss

1.02.-19.02.

8.

PROJEKTU NEDĒĻA

#18.00 Vecāku Padome

15.

#Kompetenču projekta vidusskolas skolotāju grupas sanāksme

22.
P

2.

# Izglītojošs seminārs onkoloģisko slimību profilaksei

8.30-10.00-10.a klasei

10.10-11.50– 9.a klasei

12.20-13.50-9.b klasei

#10.00-11.40(aktu zāle) LVM lekcija, praktiska nodarbība(laukā)  8.b, 8.c klasēm par mežsaimniecības nozari

9.

PROJEKTU NEDĒĻA

16.

#18.00Izskaties dzirdēts” 7.-12.klasēm

23.

# 7.50 kompetenču projekta sākumskolas grupas skolotāju sanāksme

# 18.00 BKCŽetonu izrāde 12.klasēm

# Izstāde “Skola 2018” Rīgā (23.-25.02)

Janvāris 2018

P

8.

#8.40 Vadības sanāksme

#14.00Pedagoģiskā procesa atbalsta grupas sanāksme

15.

#8.40Vadības sanāksme

22.

#8.40Vadības sanāksme

#Sadarbība ar 9.(to)kl. skolēnu vecākiem “Mana karjeras izvēle”22.01.-26.01.

# Papardes zieds nodarbības

  • 9.20-10.50 11.a kl.
  • 9.20- 10.50 8.a kl.
  • 10.50-12.20 8.b kl.
  • 10.50-12.20 8.c kl.

29.

#8.40 Vadības sanāksme

O

9.

#7.50 Skolotāju sanāksme

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

16.

# 7.50 Klašu audzinātāju sanāksme

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

23.

#7.50 Skolotāju kopējais metodiskais rīts

#11.40 Skolēnu

pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu

pašpārvaldes sanāksme

30.

#8.30 Komunikāciju līnija 5.-12.klašu skolēniem

# 11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme

T

10.

# 15.30 tālmācības skolotāju sanāksme

17.

24.

#15.00 kompetenču projekta sākumskolas grupas skolotāju sanāksme

# 10.00-16.00 BKC Biznesa simulācijas spēle “Fabrikants” 10.,11.,12.klasēm

31.

# 13.00 Skatuves runas konkurss 5.-12.klašu skolēniem“Parunā ar mani”

C

11.

#8.30 Izglītojoša nodarbība 6.,7.,8.klasēm”Gribi būt mobils”(aktu zāle)

#12.00 sanāksme sporta skolotājiem 107.kab.

# 15.30 Kompetenču projekta visu skolotāju sanāksme (G-21)

# 18.00Vecāku padome

18.

# 7.50 Kompetenču projekta vidusskolas skolotāju grupas sanāksme

# 9.00 Pirmskolas pedagogu viesošanās 1.klasēs, stundu vērošana

25.
P 12.

19.

#9.00Barikāžu atceres pasākums

# 9.30Sniega diena

# 10.00 Starpnovadu fizikas olimpiāde Brocēnu novada 9. – 12.klašu skolēniem.

26.

Decembris 2017

 

P

4.

8.40 Vadības sanāksme.

13.00 Pedagoģiskā procesa atbalsta grupas sanāksme.

11.

8.40Vadības sanāksme.

 18.

8.40Vadības sanāksme.

O

5.

7.50 Skolotāju un klašu audzinātāju sanāksme.

11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm.

12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm.

12.

11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm.

12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm.

15.30 Pedagoģiskā padomes sēde.

 

19.

11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm.

12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm.

18.00 Ziemassvētku pasākums

”Pasaku Jampadracis” 1.-4.klasēm.

T 6.

13.

Kompetenču projekta kuratora vizīte skolā

20.

Izmēģinājuma CE svešvalodā 12.kl.

8.30 Radošās darbnīcas 1.-4.klasēm

Līdz 16.00 izliek atzīmes

C

7.

15.30 Projekta skolotāju sanāksme(G21).

19.00 Vecāku padomes sanāksme.

12. 10 – 14.00 Talantu skola 8.a klasei.

14.

8.30 Pasaku rīti 1.-4.klasēm.

21.

8.30 Radošās darbnīcas 1.-4.klasēm.

8.30-11.30 “Ziemassvētku Jampadracis”5.-12.klasēm(darbnīcas).

12.00 tirdziņš “Ai bagāti Ziemassvētki”5.-12.klasēm.

P

1.

Ziemīgās piektdienas “Pidžamas, halāti un čībiņas”

8.

Ziemīgās piektdienas

“Šalles un pančo”

15.

Ziemīgās piektdienas

“Rūķu cepures”.

18.00 Ziemassvētku pasākums “Ziemassvētki manās mājās” 5.-12.kl.

21.00-2.00 Balle “Uzticies brīnumam”.

22.

9.00 Skolotāji spēlē teātri 1.-4.klasēm.

9.40 Svinīgā svētku  līnija 1.-4.klasēm.

10.30 Svinīgā svētku līnija 5.-12.klasēm.

 

Irēna Birgersone