Noteikumi neklātienei tālmācībai

Brocēnu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi neklātienes un tālmācības programmās Izdoti saskaņā ar Brocēnu vidusskolas nolikuma 43.punktu Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un mērķi Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanai pedagogs izmanto kārtējās un nobeiguma pārbaudes. Kārtējās pārbaudes mērķi ir: 1. konstatēt skolēnu mācību sasniegumus ar nolūku tos analizēt un uzlabot; 2. veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju … Turpināt lasīt Noteikumi neklātienei tālmācībai