Izglītības programmas

doc04255720170206100200_001 doc04255820170206100221_001 doc04255920170206100236_001 doc04256020170206100258_001 doc04256120170206100318_001 doc04256220170206100337_001 doc04256320170206100355_001 doc04256420170206100408_001

  • Pamatizglītības programma (21011111);
  • Pamatizglītības programma (21011113);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (31013011);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011);
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (neklātiene) 31012013; 
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) 31011013.
Irēna Birgersone