Karlsons, kas dzīvo uz jumta

“Ja vien cilvēki zinātu, cik patīkami ir staigāt pa jumtiem, viņi jau sen būtu pārtraukuši staigāt pa ielām.” To droši var apgalvot ikviena bērnības stāstu varonis Karlsons. Jo kurš gan neatceras viņa slavenāko teicienu-Labāk 8 tortes un 1 svecīte, nekā 1 torte un 8 svecītes. 19.februārī Brocēnu vidusskolas 1.-3. klases skolēni līdzi juta, priecājās, uztraucās un smējās par Brālīša un Karlsona izdarībām pret Bokas jaunkundzi. Kopīgi meklējām Brālīti zem soliem, cepām kotletes un jokojām par pazudušajām smalkmaizītēm. Lai gardi smiekli mūs pavada ik dienu!

Viviāna Grīnberga

														
Vivita Ķezbere

Improvizācijas izrāde bērniem “Mana dzimšanas diena!”

Katram no mums ir savi īpašie svētki-dzimšanas diena. Šodien, 15. februārī, savu dzimšanas dienu svin Baltais lācis. Tikai, ak vai, vienīgais, kas lācim interesē ir dāvanas! Iepazīt dzimšanas dienas svinēšanas tradīcijas un galveno vērtību lācim palīdz tītariene Tīna. Gatavot dziesmu un piedalīties spēlēs palīdz arī skatītāji. Šoreiz uz izrādi devās 2.a, 2.c un 4. a klase. Beigās izdodas pavisam jautri un sirsnīgi svētki, kurā piedalās arī vardīte un visi skatītāji. Dzimšanas dienas galvenais gardums ir kūka. Pēc izrādes katrs skatītājs tika pie garduma – šokolādes sieriņa. Kas par gardu noslēgumu! Lai arī tava dzimšanas diena ir pilna pārsteigumu, smieklu un draugu!

Viviāna Grīnberga

 

														
Vivita Ķezbere

Smilšu spēles- tas ir interesanti!

9.01.novada sākumskolas skolotāji pulcējās Brocēnu vidusskolā, lai plānotu 2019.gada darbības virzienus, pārrunātu paveikto un gūtu jaunas idejas darbam ar skolēniem. Šoreiz apguvām smilšu spēļu metodes un iepazinām smilšu lampu daudzveidīgo pielietojumu. Jaunākajiem skolēniem svarīgi mācību darbā izmantot visas sajūtas- tausti, redzi, dzirdi un ožu. Smilšu terapija iedarbojas nomierinoši un palīdz atbrīvoties no ikdienas spriedzes. Tā var palīdzēt bērniem mazināt mācīšanās un emocionāla rakstura problēmas. Smiltis kā magnēts iedarbojas ne tikai uz bērniem, bet arī uz pieaugušajiem. Paldies lektorei Laurai Līdakai-Ambrazēvičai par lielisko iespēju izbaudīt smilšu burvību, ļaut izjust prieku un iejusties fantāzijas pasaulē!

Sākumskolas MJ vadītāja V.Ķezbere

 

														
Vivita Ķezbere

Vitamīnu maratons

5.septembra pēcpusdienā skolas terase piebira ar ņipriem un zinātkāriem 1.-4. klases skolēniem. Un kā jūs domājat – ko viņi sastapa? Zaķi Jēci ar sāpošu vēderu!  Viņš bija ēdis pārāk daudz neveselīgu pārtiku! Iedomājieties, izēdis divas pakas čipsus un tad vēl kolu daudz, daudz dzēris! Zemene steidza zaķim Jēcim palīgā, un vaicāja padomu arī bērniem. Tomēr Jēcis brēca tik skaļi, ka neiztika bez skolas medmāsas Lienītes palīdzības. Tad nu bija pavisam skaidrs, ka visiem būtu noderīgi papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bērni devās apmeklēt 10 stacijas un katrā no tām viņus sagaidīja interesanti uzdevumi un praktiskas darbības. Pārsteigumu pilna, interesanta un informācijas bagāta bija visa šī Vitamīnu maratona pēcpusdiena. Bērni aktīvi darbojās, izzināja un dalījās ar savām zināšanām, tādēļ noslēgumā katrai klasei kaut kas liels, zaļš, apaļš un veselīgs. Kas tas ir? Nu, protams, – arbūzs! Paldies skolotājām – staciju vadītājām par radošu darbu un veiksmīgu iejušanos dzīvnieku tēlos. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.

Projektu koordinatore Arta Zepa

														
Vivita Ķezbere

Dabas pētnieku konkurss

Remtē pamatskolā 22.maijā norisinājās konkurss “ Mazie vides pētnieki”. Mūsu skolu pārstāvēja komanda “Jautrās lapsiņas”, kuras sastāvā bija:
1.kl. skolniece Līva Frīdmane,
2.kl. skolniece Rūta Ņikitina,
3.kl. skolniece Annija Ķepsne,
4.kl. skolnieks Emīls Avgustiņš.

Skolēni bija saliedēti, radoši un zinoši dažādos ar dabu saistītos jautājumos, tāpēc tika iegūta 2. vieta, piekāpjoties Remtes pamatskolai tikai par 2 punktiem. Bērniem bija prieks piedalīties, jo uzzināja arī daudz ko jaunu un varēja laiku pavadīt svaigā gaisā. Paldies, Remtes pamatskolas skolotājiem par pārdomāto un interesanto konkursu!

Skolotāja  Z. Serebrjakova

 

														
Vivita Ķezbere

Prātnieku laboratorija

2.maijā ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalstu 4.- 6.klašu skolēni piedalījās  nodarbībā “Veidoju savu auto!”. Nodarbības laikā skolēni ieguva prasmes pagatavot savu auto, izmantojot pieejamos materiālus un dotos kritērijus. Latvijas Universitātes speciālisti no mudināja skolēnus izprast auto darbības principus, izveidot dzinēju savam auto un pārbaudīt tā kustību. Tā bija lieliska iespēja darboties praktiski!

														
Vivita Ķezbere

“Es mācu mammu un tēti”

Dienu no dienas mazie skolēni pavada skolā, apgūstot darbības ar skaitļiem, lasīšanu, un attīstās sportā un mākslā. 24. aprīlī sākumskolas vecākiem bija lieliska iespēja atcerēties sevi skolas solā, piedaloties bērnu vadītajā nodarbībā “Es mācu mammu un tēti”. Gatavošanās pasākumam bija nopietna-skolēni prātoja, ko varētu vecākiem iemācīt? Darbi tika sadalīti, runas iemēģinātas un uztraukums piezagās pavisam nemanot. Vecāki ar lielu aizrautību piedalījās stundās-lasīja, rēķināja, soļoja un pat dejoja. Bērnu acīs bija mirdzums un sirdī siltums par vecāku darbošanos. Pēc kārtīgas mācību stundas skolēni, vecāki un skolotāja ēdamzālē baudīja saldo balvu-pankūkas. Prieks par izdevušos vakaru bija katram-gan lielam, gan mazam. Lai kopā būšana mūs vieno un veicina uz turpmāku sadarbību!

skolotāja Viviāna Grīnberga

														
Vivita Ķezbere

Skolotāji gūst pieredzi un idejas Kuldīgas novadā

Pavasaris dod spēku un enerģiju, tāpēc 21. martā Brocēnu novada skolotāji devās pieredzes braucienā uz Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolu un Pelču speciālo internātpamatskolu- attīstības centru. Radošuma, mākslas un zinību pilna ir Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola. Tā aizrauj skolēnus, vecākus un pedagogus ar aizraujošām ārpusstundu nodarbībām-keramiku, robotiku, animāciju veidošanu un citiem mākslas izpausmes veidiem. Skolēni un skolotāji kopīgi veidot jaunus produktus un pilnveido mācību vidi ar saviem mākslas darbiem. Mūsu skolās arvien vairāk tiek iesaistīti dažādi mācību spēki, tai skaitā individuālais pedagogs, kurš palīdz skolēniem ar dažādām mācību grūtībām. Lai ikviens skolotājs spētu palīdzēt skolēniem, devāmies uz Pelču speciālo internātpamatskolu-attīstības centru gūt zināšanas un pieredzi. Skola ir ļoti aktīva dažādos Latvijas un ārvalstu projektos. Vides labiekārtošanā un uzturēšanā ļoti iesaistās paši skolēni, kas veicina atbildību un saudzējošu attieksmi pret to, ko pats esi veidojis. Amerikāņu rakstnieks Bendžamins Franklins ir teicis: “Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos.” Gūt zināšanas un pieredzi ir nepieciešams katram no mums. Lai ikvienu iedvesmo pavasaris uzsākt ko jaunu un pilnveidot savas zināšanas un prasmes!

skolotāja Viviāna Grīnberga

 

														
Vivita Ķezbere

Kurmītis Kvēps un Skudrupūznis

20.martā Brocēnu novada skolēniem ES struktūrfonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta” ietvaros bija Latvijas Dabas muzeja nodarbības. Kas notiek kurmīša Kvēpa valstībā? Kādi ir viņa paradumi un draugi? To izpētīt varēja 1-3.klašu skolēni. Veicot praktiskus uzdevumus ar magnētiskajām kartiņām, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par augiem un dzīvniekiem pļavā. Savukārt 4.-5.klašu skolēniem ļāva iepazīt skudru darbīgo ikdienu.

														
Vivita Ķezbere

Ābeces svētki

Vai tu atceries, kad pēdējo reizi iemācījies ko jaunu? Brocēnu vidusskolas pirmklasnieki ir iemācījušies vienas no svarīgākajām lietām pasaulē-lasī un rakstīt. Pazīt, lasīt un rakstīt katru no 33 latviešu alfabēta burtiem. Par godu šim svarīgajam notikumam 1. februārī svinējām Ābeču svētkus. Pasākums sākās ar foto orientēšanos skolā, jo katram no mums ir jāpazīst skola, lai tajā justos labi. Tālāk pirmklasnieki grupās devās pa stacijām, kurās pildīja ļoti interesantus uzdevumus par burtiem, pasakām un multfilmām. Vai zini, kā sauc multfilmu par zaļo, lielo cilvēkēdāju? Vai zini, kā uzrakstīt lielo rakstīto H burtu? Kad pēdējo reizi lēci klasītes? To visu šodien izbaudīja mazie skolēni. Katrā stacijā saņēma vārdu, kurus kopā salika un izveidojās sakāmvārds-Labāk izdari vienu labu darbu nekā simt sliktu. Svinību noslēgums bija skolas aktu zālē, kur mūs gaidīja Pepija, kaķis un klauns. Kopā ar Minjonu dejojām, priecājāmies, saņēmām medaļas un gardu kliņģeri. Lai iegūtās zināšanas palīdz mums kļūt gudrākiem, zinošākiem un erudītākiem!

Viviāna Grīnberga

     

														
Vivita Ķezbere