Vitamīnu maratons

5.septembra pēcpusdienā skolas terase piebira ar ņipriem un zinātkāriem 1.-4. klases skolēniem. Un kā jūs domājat – ko viņi sastapa? Zaķi Jēci ar sāpošu vēderu!  Viņš bija ēdis pārāk daudz neveselīgu pārtiku! Iedomājieties, izēdis divas pakas čipsus un tad vēl kolu daudz, daudz dzēris! Zemene steidza zaķim Jēcim palīgā, un vaicāja padomu arī bērniem. Tomēr Jēcis brēca tik skaļi, ka neiztika bez skolas medmāsas Lienītes palīdzības. Tad nu bija pavisam skaidrs, ka visiem būtu noderīgi papildināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Bērni devās apmeklēt 10 stacijas un katrā no tām viņus sagaidīja interesanti uzdevumi un praktiskas darbības. Pārsteigumu pilna, interesanta un informācijas bagāta bija visa šī Vitamīnu maratona pēcpusdiena. Bērni aktīvi darbojās, izzināja un dalījās ar savām zināšanām, tādēļ noslēgumā katrai klasei kaut kas liels, zaļš, apaļš un veselīgs. Kas tas ir? Nu, protams, – arbūzs! Paldies skolotājām – staciju vadītājām par radošu darbu un veiksmīgu iejušanos dzīvnieku tēlos. Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/086 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Brocēnu novadā” ietvaros.

Projektu koordinatore Arta Zepa

														
Vivita Ķezbere

Dabas pētnieku konkurss

Remtē pamatskolā 22.maijā norisinājās konkurss “ Mazie vides pētnieki”. Mūsu skolu pārstāvēja komanda “Jautrās lapsiņas”, kuras sastāvā bija:
1.kl. skolniece Līva Frīdmane,
2.kl. skolniece Rūta Ņikitina,
3.kl. skolniece Annija Ķepsne,
4.kl. skolnieks Emīls Avgustiņš.

Skolēni bija saliedēti, radoši un zinoši dažādos ar dabu saistītos jautājumos, tāpēc tika iegūta 2. vieta, piekāpjoties Remtes pamatskolai tikai par 2 punktiem. Bērniem bija prieks piedalīties, jo uzzināja arī daudz ko jaunu un varēja laiku pavadīt svaigā gaisā. Paldies, Remtes pamatskolas skolotājiem par pārdomāto un interesanto konkursu!

Skolotāja  Z. Serebrjakova

 

														
Vivita Ķezbere

Prātnieku laboratorija

2.maijā ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalstu 4.- 6.klašu skolēni piedalījās  nodarbībā “Veidoju savu auto!”. Nodarbības laikā skolēni ieguva prasmes pagatavot savu auto, izmantojot pieejamos materiālus un dotos kritērijus. Latvijas Universitātes speciālisti no mudināja skolēnus izprast auto darbības principus, izveidot dzinēju savam auto un pārbaudīt tā kustību. Tā bija lieliska iespēja darboties praktiski!

														
Vivita Ķezbere

“Es mācu mammu un tēti”

Dienu no dienas mazie skolēni pavada skolā, apgūstot darbības ar skaitļiem, lasīšanu, un attīstās sportā un mākslā. 24. aprīlī sākumskolas vecākiem bija lieliska iespēja atcerēties sevi skolas solā, piedaloties bērnu vadītajā nodarbībā “Es mācu mammu un tēti”. Gatavošanās pasākumam bija nopietna-skolēni prātoja, ko varētu vecākiem iemācīt? Darbi tika sadalīti, runas iemēģinātas un uztraukums piezagās pavisam nemanot. Vecāki ar lielu aizrautību piedalījās stundās-lasīja, rēķināja, soļoja un pat dejoja. Bērnu acīs bija mirdzums un sirdī siltums par vecāku darbošanos. Pēc kārtīgas mācību stundas skolēni, vecāki un skolotāja ēdamzālē baudīja saldo balvu-pankūkas. Prieks par izdevušos vakaru bija katram-gan lielam, gan mazam. Lai kopā būšana mūs vieno un veicina uz turpmāku sadarbību!

skolotāja Viviāna Grīnberga

														
Vivita Ķezbere

Skolotāji gūst pieredzi un idejas Kuldīgas novadā

Pavasaris dod spēku un enerģiju, tāpēc 21. martā Brocēnu novada skolotāji devās pieredzes braucienā uz Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolu un Pelču speciālo internātpamatskolu- attīstības centru. Radošuma, mākslas un zinību pilna ir Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola. Tā aizrauj skolēnus, vecākus un pedagogus ar aizraujošām ārpusstundu nodarbībām-keramiku, robotiku, animāciju veidošanu un citiem mākslas izpausmes veidiem. Skolēni un skolotāji kopīgi veidot jaunus produktus un pilnveido mācību vidi ar saviem mākslas darbiem. Mūsu skolās arvien vairāk tiek iesaistīti dažādi mācību spēki, tai skaitā individuālais pedagogs, kurš palīdz skolēniem ar dažādām mācību grūtībām. Lai ikviens skolotājs spētu palīdzēt skolēniem, devāmies uz Pelču speciālo internātpamatskolu-attīstības centru gūt zināšanas un pieredzi. Skola ir ļoti aktīva dažādos Latvijas un ārvalstu projektos. Vides labiekārtošanā un uzturēšanā ļoti iesaistās paši skolēni, kas veicina atbildību un saudzējošu attieksmi pret to, ko pats esi veidojis. Amerikāņu rakstnieks Bendžamins Franklins ir teicis: “Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos.” Gūt zināšanas un pieredzi ir nepieciešams katram no mums. Lai ikvienu iedvesmo pavasaris uzsākt ko jaunu un pilnveidot savas zināšanas un prasmes!

skolotāja Viviāna Grīnberga

 

														
Vivita Ķezbere

Kurmītis Kvēps un Skudrupūznis

20.martā Brocēnu novada skolēniem ES struktūrfonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta” ietvaros bija Latvijas Dabas muzeja nodarbības. Kas notiek kurmīša Kvēpa valstībā? Kādi ir viņa paradumi un draugi? To izpētīt varēja 1-3.klašu skolēni. Veicot praktiskus uzdevumus ar magnētiskajām kartiņām, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par augiem un dzīvniekiem pļavā. Savukārt 4.-5.klašu skolēniem ļāva iepazīt skudru darbīgo ikdienu.

														
Vivita Ķezbere

Ābeces svētki

Vai tu atceries, kad pēdējo reizi iemācījies ko jaunu? Brocēnu vidusskolas pirmklasnieki ir iemācījušies vienas no svarīgākajām lietām pasaulē-lasī un rakstīt. Pazīt, lasīt un rakstīt katru no 33 latviešu alfabēta burtiem. Par godu šim svarīgajam notikumam 1. februārī svinējām Ābeču svētkus. Pasākums sākās ar foto orientēšanos skolā, jo katram no mums ir jāpazīst skola, lai tajā justos labi. Tālāk pirmklasnieki grupās devās pa stacijām, kurās pildīja ļoti interesantus uzdevumus par burtiem, pasakām un multfilmām. Vai zini, kā sauc multfilmu par zaļo, lielo cilvēkēdāju? Vai zini, kā uzrakstīt lielo rakstīto H burtu? Kad pēdējo reizi lēci klasītes? To visu šodien izbaudīja mazie skolēni. Katrā stacijā saņēma vārdu, kurus kopā salika un izveidojās sakāmvārds-Labāk izdari vienu labu darbu nekā simt sliktu. Svinību noslēgums bija skolas aktu zālē, kur mūs gaidīja Pepija, kaķis un klauns. Kopā ar Minjonu dejojām, priecājāmies, saņēmām medaļas un gardu kliņģeri. Lai iegūtās zināšanas palīdz mums kļūt gudrākiem, zinošākiem un erudītākiem!

Viviāna Grīnberga

     

														
Vivita Ķezbere

Pirmklasnieki viesojas bibliotēkā

Janvāra mēnesī 1. klases viesojās Brocēnu pašvaldības bibliotēkā. Laipnās, atsaucīgās bibliotekārītes iepazīstināja pirmklasniekus gan ar grāmatiņām, kuras piemērotas attiecīgajam vecumam un interesēm, gan arī ar programmu “Bērnu žūrija”. Daži jau bija iesaistījušies, bet pārējie labprāt atsaucās, lai to izdarītu un varētu piedalīties jaunāko grāmatu izvērtēšanā. Izrādījās, ka bibliotēkā var ne tikai lasīt, bet arī spēlēt dažādas spēles. Bērni to labprāt izmantoja. Vislielāko atsaucību guva Xbox interaktīvā kompjūterspēle, kura ļāva iejusties boulinga spēlētāja lomā un arī izkustēties.   Esam priecīgi un gandarīti par sadarbību ar savas pašvaldības bibliotēku un sakām lielu paldies tās vadītājai Valdai Ozoliņai un viņas jaukajai komandai par viesmīlīgo uzņemšanu! Ar nepacietību gaidīsim nākamo tikšanos!

Skolotāja Evita Sergejeva

 

														
Vivita Ķezbere

Pirmsskolas pedagogi viesojas 1.klasēs

18.janvārī 1.klašu skolēni ar nepacietību gaidīja ciemos savas bērnudārza skolotājas. Liels bija mazo skolēnu prieks un lepnums, kad varēja parādīt mīļajām audzinātājām, ko iemācījušies pirmajos mēnešos skolā. Audzinātājas 1.a klasē vēroja darbošanos mācību centros pie skolotājas Evitas Sergejevas, kopā ar 1.b klasi un skolotāju Vivitu Ķezberi pētīja dažādas vielas, bet skolotāja Viviāna Grīnberga un 1.c klase aicināja uz latviešu valodas zinībām. Pedagogi pārrunāja paveikto un apzinājās, ka praktiski darbojoties skolēniem vieglāk iekļauties skolas mācību procesā un iemācīties jauno vielu.

														
Vivita Ķezbere

„Pasaku Jampadracis”

19.decembrī sākumskolas skolēni aicināja vecākus uz koncertu, kura tematika bija saistīta ar pasakām. Pasaku ceļā viņus sagaidīja aizraujoši piedzīvojumi kopā ar jauko sniegavīriņu Olafu un briedēnu Svenu. Savā ceļojumā viņi sastapa pasaku tēlus no „Vecīša cimdiņa”, laidās sniegpārsliņu virpulī, dziedāja Ziemassvētku dziesmas, iepazinās ar dzīvnieku pasauli un satikās ar gada 12 mēnešiem. Abi draugi bēgdami no velna nedarbiem nonāca dzīvnieku pasaulē, bet kopā ar rūķiem izdejoja rūķu deju un meklēja pazudušo eglīti. Koncerta izskaņā ikviens varēja doties sagaidīt savu Ziemassvētku brīnumu.

Svetlana Tarasova

														
Vivita Ķezbere