Karjeras stunda

3.maijā 10.-11.klašu skolēni piedalījās karjeras stundā, kuru vadīja  Megija no Prakse.lv. Vidusskolēni tika uzrunāti izmantot virtuālās prakses iespējas, bezmaksas ekskursijas uzņēmumos, iepazinās ar augstskolu topu un izspēlēja darba interviju.

														
Ginta Sīle

Mātes dienai veltīts koncerts

Piektdien, 6.maijā plkst. 18:00 skolas zālē gaidīsim visas māmiņas, vecmāmiņas ,krustmātes un tantes uz koncertu, kuru sarūpējuši deju kolektīvi, kori un dzejas runātāji.

														
Ginta Sīle

Apsveicami sasniegumi vizuālajā mākslā

Gatavojoties Latvijas simtgadei, VISC un VJIC rīkoja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu metodisko darbu izstādi-konkursu “Manas mājas”.
Par metodiskā materiāla izstrādni “Mājas bildēs” 2. klases skolēniem un “‘Mana sapņu istaba” 5. klasei tika piešķirts 1. pakāpes diploms. Noslēguma pasākums notika Talsos. ar 1. un 2. pakāpi apbalvotie darbi tiks apkopoti digitālā formātā un būs pieejami kā metodiskais materiāls vizuālās mākslas stundām.Skolotājas Aivas Šteinas metodiskais darbs ieguvis 1.pakāpi.

														
Ginta Sīle

Tostama skolēnu apciemojums

https://goo.gl/photos/X2jSumVVL68WM3AX9

22.aprīlī Brocēnu vidusskolā viesojās 32 skolēni un skolotāji no Igaunijas. Par tradīciju kļuvis savstarpējais draudzības brauciens pavasaros, kad iepazīstam katras valsts kultūrvērtības koncertā, izspēlējam volejbola draudzības turnīrus gan zēni, gan meitenes, gan jauktā komandā. Skolu direktori sacenšas soda metienos basketbola grozā. Vakarā aicinājām skolēnus uz kopīgu filmas skatīšanos un izdancošanos.

Sestdienas eksursija pa Saldu un melnās keramikas darbnīca “Laimes poga” Kapelleru namā bija noslēdzošais vizītes notikums.

Skolēnu apmaiņas programmā Tostama skolā 2 dienas šogad bija 10.klases skolnieces Dace Preisa un Ļena Sušinska.

 

														
Ginta Sīle

2.-4.klašu kora sasniegumi

22.aprīlī 2.-4.klašu koris Kurzemes skolu konkursā 24 koru konkurencē ieguva 5.vietu un ar 44,80 punktiem 1.pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Inārai Bērziņai!

														
Ginta Sīle

Skolā viesosies komponists Didzis Rijnieks

4.aprīlī plkst.10.00  skolas zālē 1.-4. klašu skolēniem koncerts “Uzmanību – elektrība”.

														
Ginta Sīle

Aicinājums 8.martam!

8. marts ir kā simbols sieviešu spēkam, taču tajā pašā laikā tas pierāda sieviešu trauslumu un nenoslēpjamo skaistumu!

Tāpēc mēs, skolēnu parlaments, aicinām katru daiļā dzimuma pārstāvi šajā dienā ierasties skolā svārkos vai kleitās! :)

 

														
Ginta Sīle

Žetonu pasniegšanas ceremonija

3.martā mūsu skolā plkst.14:oo skolas zālē notiks Žetonu pasniegšanas ceremonija 12.klašu skolēniem. Šogad audzinātājas ir Laura Miķelsone un Vineta Mielava. Ceremonijā aicināti piedalīties 10.-12.klašu skolēni, skolotāji un aicinātie viesi. Lūdzam ierasties pasākumā svētku tērpos!

														
Ginta Sīle

“Skatuves runas konkurss”

28.janvārī Brocēnu kultūras un izglītības centrā notika “Skatuves runas konkurss”.

Nākamajā kārtā Kurzemes reģionā piedalīsies 12.b klases skolniece Marta Milta un

5. a klases skolniece Sanija Burlakova. Viņu sniegums šajā dienā bija visveiksmīgākais.

Interesanta bija Kristīnes Sležes uzstāšanās ( 11.a klase) , jo viņa runāja pašas rakstīto prozu.

														
Ginta Sīle

Erudīcijas konkursi “Domu Pūce”

Jau otro gadu Skolēnu parlamenta meitenes Alise Bruzinska un Marta Milta skolā organizē erudīcijas konkursus 5.-12.klašu skolēniem . Šajā mācību gadā notikušas divas kārtas. 5.-6.klašu grupas rezultāti:

1.vieta – 5.a klase

2.vieta- 6.a klases jauktā komanda

3.vieta -6.c klase

7.-9.klašu grupa:

1.vieta -9.a klase

2.vieta-8.a klase

3.vieta-7.b klase

														
Ginta Sīle