Zinātniski pētniecisko darbu konference Liepājā

Radoša un veiksmīga Brocēnu vidusskolas 11. klašu skolniecēm izvērtās piektdiena, 10. marts, kad meitenes Liepājas Universitātē Kurzemes reģiona skolēnu ZPD konferencē mēroja spēkus ar saviem vienaudžiem no visas Kurzemes.

Sveicam uzvarētājas un vēlam veiksmīgu startu Rīgā!

  1. pakāpe – Dace Preisa, Kristiāna Svaža, Alvīne Paštore, Megija Petrova, Santa     Kirsanova
  2. pakāpe – Una Ulena, Jeļena Sušinska, Emīlija Kramēna
  3. pakāpe– Biruta Mažrima

Atzinība – Kitija Holšteine, Elīza Jekuma, Kristiāna Zariņa, Endija Klimoviča.

Paldies skolotājām –

Daigai Barančanei, Ingai Rozalinskai, Mairitai Neilandei, Anetei Miltai, Irēnai Birgersonei, Vitai Banzenai, Margitai Skrastiņai, Intai Muižarājai.

Paldies par sadarbību darbu konsultantiem –  SIA „Cemex” speciālistēm Ivetai Preisai, Baibai Ragai, Brigitai Zvirgzdiņai, plastikas un bērnu ķirurgam Valdim Ģīlim, ķīmijas maģistrantei Diānai Džabijevai, Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektorei Arnitai Gluškovai.

Skolotāja Inta Muižarāja.

 

														
Alvīne Pastore

Sieviešu diena

Sieviešu dienā mūsu sporta skolotājs Raitis Plauks skaisti un sirsnīgi apsveica gan skolas meitenes, gan skolotājus, gan ledus halles darbinieces. Paldies skolotājam! :)

														
Alvīne Pastore

Kultūras kanona fināls

Kultūras kanons – latvisko vērtību apliecinātājs, izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. 24. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā finālā tikās 12 skolu pārstāvji, lai prezentētu savas radītās spēles, veltītas Kultūras kanonam un Latvijas simtgadei Mūsu skolas komanda – Alvīne Paštore, Dace Preisa, Ansis Grišāns – un skolotāja Inta Muižarāja ar spēles prototipu KK3 (Kultūras kanons kubā) ieguva 1. kārtas diplomu nominācijā „Labākā spēle skolai”. Paldies par sadarbību gribam teikt skolotājiem Dignai Virkstenei un Gunāram Baronam.

Rakstu sagatavoja I.Muižarāja.

														
Alvīne Pastore

Starptautiskā labestības diena

Šī gada 3.martā ir Starptautiskā labestības diena, arī mūsu skola to svinēs!

Visas dienas garumā aicinām visiem skolēniem, skolotājiem atcerēties par 4 svarīgām lietām: 1) Saglabāt optimismu un smaidīt; 2) būt godīgam; 3) būt līdzcietīgam 4) būt pieklājīgam un pasveicināt sev apkārt esošos (klasesbiedrus, skolotājus, skolas darbiniekus) Tāpēc, lai par to neaizmirstu, mēs to atgādināsim!

Piektdien 3.martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:20 (pamatskolas klašu grupai), no plkst. 12:50 līdz plkst. 13:10 (vidusskolas klasēm) skolā darbosies 3 kontrolpunkti, dažādās vietās, un būs jāveic īsi un nelieli uzdevumi. Varēs iegūt saldas balviņas par katru izpildīto uzdevumu.

Pa dienu skolā darbosies kino operatore, kura iemūžinās šīs dienas labos vārdus, notikumus un platos smaidus!

Vairosim skolā labestību, pieklājību un atcerēsimies pasveicināt līdzcilvēkus!

Ar cieņu, skolēnu prezidente Alvīne Paštore un skolēnu pašpārvalde! :)

														
Alvīne Pastore

Valentīndiena skolā

Svinam Valentīndienu kopā! 

Mūsu skolā šogad Valentīndienas simbols ir sarkanā krāsa. Tādēļ katrai klasei (1.-12.) Valentīndienas ietvaros ir jābūt kopīgam simbolam sarkanā krāsā!

Aicinām piedalīties arī skolas darbiniekus un visus skolotājus izmantot sarkano krāsu savā tēlā! Svinēsim šo dienu sarkani!

Skolas prezidente, Alvīne Paštore.

														
Alvīne Pastore