Smilšu spēles- tas ir interesanti!

9.01.novada sākumskolas skolotāji pulcējās Brocēnu vidusskolā, lai plānotu 2019.gada darbības virzienus, pārrunātu paveikto un gūtu jaunas idejas darbam ar skolēniem. Šoreiz apguvām smilšu spēļu metodes un iepazinām smilšu lampu daudzveidīgo pielietojumu. Jaunākajiem skolēniem svarīgi mācību darbā izmantot visas sajūtas- tausti, redzi, dzirdi un ožu. Smilšu terapija iedarbojas nomierinoši un palīdz atbrīvoties no ikdienas spriedzes. Tā var palīdzēt bērniem mazināt mācīšanās un emocionāla rakstura problēmas. Smiltis kā magnēts iedarbojas ne tikai uz bērniem, bet arī uz pieaugušajiem. Paldies lektorei Laurai Līdakai-Ambrazēvičai par lielisko iespēju izbaudīt smilšu burvību, ļaut izjust prieku un iejusties fantāzijas pasaulē!

Sākumskolas MJ vadītāja V.Ķezbere

 

Vivita Ķezbere