Skolotāji gūst pieredzi un idejas Kuldīgas novadā

Pavasaris dod spēku un enerģiju, tāpēc 21. martā Brocēnu novada skolotāji devās pieredzes braucienā uz Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skolu un Pelču speciālo internātpamatskolu- attīstības centru. Radošuma, mākslas un zinību pilna ir Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību skola. Tā aizrauj skolēnus, vecākus un pedagogus ar aizraujošām ārpusstundu nodarbībām-keramiku, robotiku, animāciju veidošanu un citiem mākslas izpausmes veidiem. Skolēni un skolotāji kopīgi veidot jaunus produktus un pilnveido mācību vidi ar saviem mākslas darbiem. Mūsu skolās arvien vairāk tiek iesaistīti dažādi mācību spēki, tai skaitā individuālais pedagogs, kurš palīdz skolēniem ar dažādām mācību grūtībām. Lai ikviens skolotājs spētu palīdzēt skolēniem, devāmies uz Pelču speciālo internātpamatskolu-attīstības centru gūt zināšanas un pieredzi. Skola ir ļoti aktīva dažādos Latvijas un ārvalstu projektos. Vides labiekārtošanā un uzturēšanā ļoti iesaistās paši skolēni, kas veicina atbildību un saudzējošu attieksmi pret to, ko pats esi veidojis. Amerikāņu rakstnieks Bendžamins Franklins ir teicis: “Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos.” Gūt zināšanas un pieredzi ir nepieciešams katram no mums. Lai ikvienu iedvesmo pavasaris uzsākt ko jaunu un pilnveidot savas zināšanas un prasmes!

skolotāja Viviāna Grīnberga

 

Vivita Ķezbere