E. Virzas 135. jubilejai veltītais literāro un pētniecisko darbu konkurss

Š.g. 16.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā norisinājās E. Virzas 135. jubilejai veltītais literāro un pētniecisko darbu, pārspriedumu konkursa noslēgums. Šajā pasākumā tika uzaicināta 12.a klases skolniece Kristiāna Zariņa un 12.b klases skolniece Alvīne Paštore,jo abas meitenes ieguva augstāko pakāpi savā darba kategorijā savukārt Emīlija Kramēna, Elīza Jekuma un Jeļena Sušinska saņēma ”Pro Patria- IV” grāmatu, kur iekļauti 2017.gada konkursa darbi. Ir vērts pieminēt, ka Brocēnu vidusskolas audzēkņu darbi ir apskatāmi vairākās ”Pro Patria” grāmatās. Tajās tiks apkopoti arī šī gada darbi un grāmata tiks izdota 2019.gadā! Pasākuma laikā iepazināmies ar rakstnieka mazmeitu Annu Žīguri un mazmazmeitu Diānu Janci. Meitenes arī izmantoja izdevību apskatīt Vijas Spekkes gleznu izstādi “Bēgļi-gūstekņi” un iedvesmoties no jaunās autores Lāsmas Gaitnieces pieredzes stāsta par savu ceļu literatūrā … 

														
Alvīne Pastore