Uzņemšana 1.-12.klasē

Dokumentu pieņemšana 1.-12.klasei

darba dienās  9.00 – 14.00

 Nepieciešamie dokumenti

  • pase/dzimšanas apliecība ( visās klasēs)
  • apliecība par pamatizglītību (uz 10.klasi)
  • sekmju izraksts( uz 10.klasi)
  • liecība ( uz 2.-9. un 11.-12.klasi)
  • medicīnas karte 026/u ( uz 1. un 10.klasi)
  • medicīniskā izziņa ( uz 10.klasi)
  • 2 fotogrāfijas dokumentiem ( visās klasēs)
  • iesniegums uz skolas veidlapas ( visās klasēs)

 Iesniegumu mācībām vidusskolā iesniedz skolēna vecāks/ pilnvarota persona vai skolēns pats, ja sasniedzis 16 gadu vecumu.

Dabaszinību programma. Palielināts stundu skaits matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, lai pēc iespējas labāk sagatavotos eksāmeniem un turpmākām studijām. Piemērota skolēniem, kas plāno savu nākotni saistīt ar medicīnu, tehniskām specialitātēm. Beidzot šo daudzpusīgo virzienu, var iestāties ļoti dažāda profila Latvijas un citu valstu augstskolās.

Vispārējās izglītības programma . Salīdzinot ar dabaszinību programmu, stundu skaits matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā mazāks. Piemērota skolēniem, kuri vēl nav izvēlējušies savu nākotnes profesiju, bet ir vēlme būt labā, interesantā vidē, atklāt savas spējas, pilnveidot savus talantus. Ieviesīsim jaunus mācību priekšmetus – lietišķā etiķete, sociālās prezentēšanas prasmes, saskarsmes psiholoģija un konfliktu risināšana. Beidzot šo vispusīgo virzienu, ir iespēja iegūt noderīgas dzīvesprasmes un turpināt izglītību jebkurā jomā.

T. informācijai 63865605

Irēna Birgersone