Vecāku nedēļa

Sākumskolā no 29.marta līdz 1.aprīlim norisināsies VECĀKU nedēļa.  Aicinām vecākus piedalīties mācību stundās (iepriekš saskaņojot ar klases audzinātāju), iejusties skolas ikdienā, kopīgi darboties, tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu.

30.martā  18.00 topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.

Mīļi gaidīti skolā!

Vivita Ķezbere