Vecākiem

BROCĒNU VIDUSSKOLAS DARBA ATBALSTA PERSONĀLS

Psihologs Arta Zepa tālr.29375665
Medmāsa Lienīte Jekavicka
Logopēde Velta Mazure   DSC02943
Projektu koordinatori Arta Zepa, Inese Lasmane  
Sporta darba koordinators Santa Markevica  DSCN2275
Zinātniski pētniecisko darbu koordinatori

Inta Muižarāja (VSK),

Daiga Barančane (8.kl.

Karjeras izvēles konsultants Dita Dubulta
Sabiedrisko attiecību koordinators Olita Ļitvinova  
Metodiskās padomes vadītāja Olita Ļitvinova  
Sociālais pedagogs Ieva Gūža
Skolas muzeja vadītājs Laura Miķelsone  

ATBALSTS SKOLĒNIEM

  • pedagoģiskā procesa atbalsta grupa;
  • logopēdiskās nodarbības 1.-4.kl.skolēniem;
  • koriģējošās vingrošanas nodarbības 1.-4.kl. skolēniem;
  • psihologa konsultācijas.
Irēna Birgersone