Vecākiem

BROCĒNU VIDUSSKOLAS DARBA ATBALSTA PERSONĀLS

Psihologs Arta Zepa tālr.29375665  zepa
Medmāsa Lienīte Jekavicka  IMG_20170126_173829
Logopēde Velta Mazure   DSC02943
Projektu koordinatori Arta Zepa, Inese Lasmane  zepaDSCN2274
Sporta darba koordinators Santa Markevica  DSCN2275
Zinātniski pētniecisko darbu koordinatori

Inta Muižarāja (VSK),

Daiga Barančane (8.kl.

 intaDSCN8370
Karjeras izvēles konsultants Dita Dubulta  DSCN8051
Sabiedrisko attiecību koordinators Olita Ļitvinova  litvinova
Metodiskās padomes vadītāja Olita Ļitvinova  litvinova
Sociālais pedagogs Ieva Gūža  guza
Skolas muzeja vadītājs Laura Miķelsone  lura

 

 

ATBALSTS SKOLĒNIEM

  • pedagoģiskā procesa atbalsta grupa;
  • logopēdiskās nodarbības 1.-4.kl.skolēniem;
  • koriģējošās vingrošanas nodarbības 1.-4.kl. skolēniem;
  • psihologa konsultācijas.
Irēna Birgersone