Stundu izmaiņas 2016./17.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS  JŪNIJAM

1., 2., 5. jūnijs, plkst. 9.30 – 12.30 – konsultācijas vēsturē 9.a un 9.b klasei 111.kabinetā

PAGARINĀTAIS MĀCĪBU GADS (klātiene) 2016./17.M.G.

Datums Laiks Priekšmets Skolotājs Kabinets
1.jūnijs 9.00 – 9.40 Vēsture Laura Miķelsone 111.
9.50 – 10.20 Matemātika Digna Virkstene 207.
9.00 – 10.20 Latviešu valoda Mairita Neilande 211.
9.00 – 10.20 Matemātika Oksana Visocka 403.
9.00 – 9.40 Matemātika Maija Golubeva 208.
2.jūnijs 9.00 – 9.40 Vēsture Laura Miķelsone 111.
9.00 – 10.20 Latviešu valoda Mairita Neilande 211.
9.50 – 10.20 Matemātika Digna Virkstene 207.
9.00 – 10.20 Matemātika Oksana Visocka 403.
9.00 – 9.40 Matemātika Maija Golubeva 208.
9.00 – 9.40 Angļu valoda Daiga Barančane 102.
5.jūnijs 9.00 – 10.20 Latviešu valoda Mairita Neilande 211.
9.00 – 10.20 Matemātika Oksana Visocka 403.
9.00 – 10.20 Matemātika Maija Golubeva 208.
9.00 – 10.20 Matemātika Digna Virkstene 207.
9.00 – 10.20 Vizuāla māksla Aiva Šteina 401.
6.jūnijs 11.00 – 12.30 Angļu valoda Inese Egle 103.
9.20 – 10.00 Bioloģija Margita Skrastiņa 615.
9.20 – 10.00 Ķīmija Vita Banzena 621.
10.10 – 10.50 Matemātika Digna Virkstene 207.
9.00 – 10.20 Matemātika Oksana Visocka 403.
9.00 –10.20 Matemātika Maija Golubeva 208.
7.jūnijs 10.10 – 10.50 Matemātika Digna Virkstene 207.
9.00 – 9.40 Matemātika Maija Golubeva 208.
9.00 – 10.20 Matemātika Oksana Visocka 403.
9.20 – 10.00 Bioloģija Margita Skrastiņa 615.
9.20 – 10.00 Ķīmija Vita Banzena 621.
9.00 – 9.40 Angļu valoda Daiga Barančane 102.
8.jūnijs 11.00 – 12.30 Angļu valoda Inese Egle 103.
9.00 – 9.40 Angļu valoda Daiga Barančane 102.
9.00 – 9.40 Matemātika Maija Golubeva 208.
9.jūnijs 9.00 Pēcpārbaudījums matemātikā Oksana Visocka 403.
9.00 Pēcpārbaudījums vēsturē Laura Miķelsone 111.
9.00 Pēcpārbaudījums angļu valodā Daiga Barančane 102.
9.00 Pēcpārbaudījums matemātikā Maija Golubeva 208.
10.00 Pēcpārbaudījums vizuālajā mākslā Aiva Šteina 401.
12.jūnijs 9.20 – 10.00 Bioloģija Margita Skrastiņa 615.
9.20 – 10.00 Ķīmija Vita Banzena 621.
13.jūnijs 9.00 Pēcpārbaudījums matemātikā Digna Virkstene 207.
9.20 – 10.00 Bioloģija Margita Skrastiņa 615.
10.20 – 11.00 Ķīmija Vita Banzena 621.
14.jūnijs 9.00 Pēcpārbaudījums angļu valodā Inese Egle 103.
9.00 Pēcpārbaudījums latviešu valodā Mairita Neilande 211.
9.00 Pēcpārbaudījums bioloģijā Margita Skrastiņa 615.
9.00 Pēcpārbaudījums ķīmijā Vita Banzena 621.

 

Marika Ulmane