Stundu izmaiņas 2017./18.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS 26.APRĪLIM

Klase Stunda Stundas nosaukums Kabinets Skolotājs
2.b 2. Dabaszinības Vineta Sproģe
5. 5.st. nav
3.a 4. Latv. valoda Daiga Staško
5. 5.st. nav
3.b 3. Latv. valoda Svetlana Tarasova
6. 6.st. nav
4.a 6. Angļu valoda nenotiek
4.b 5. Pagarinātā grupa Inga Zamberga
5.a 7. Latv. valoda nenotiek
5.b 2. 2.st. nenotiek
3. Matemātika 403. Viviana Grīnberga (aizvietošana)
4. Angļu valoda 112. Natālija Ivanova
6.a 3. Matemātika 404. Dace Viļumsone (aizvietošana)
6.b 2. Matemātika 611. Vineta Mielava
3. Soc. zinības 210. Ieva Rulle
4. Sports (ar 7.a) H Ansis Pūce
5.-8. Stundas nenotiek
7.a 2. Matemātika 210. Digna Virkstene
3. Angļu valoda kopā 112. Natālija Ivanova
4. Sports H Ansis Pūce
5. Angļu valoda kopā 112. Natālija Ivanova
6. Matemātika 210. Digna Virkstene
7., 8. 7., 8. st. nav
7.b 3. Vēsture 103. Laura Miķelsone
5. Soc. zinības 210. Ieva Rulle
8. 8.st. nav
8.a 3. Ģeogrāfija 102. Inese Kunkule (aizvietošana)
5. Angļu valoda 102. Inese Kunkule (aizvietošana)
6. Sports H Niks Ozols
8.b 4. Ģeogrāfija 102. Inese Kunkule (aizvietošana)
8. Krievu valoda nenotiek
8.c 6. Angļu valoda  102.  Inese Kunkule (aizvietošana)
8.c 7., 8. Stundas nenotiek
9.a 2. Latviešu valoda nenotiek
9.b 1.,2. St. nenotiek
5. Matemātika 207. Digna Virkstene
10.a 2. 2.st. nenotiek
3., 4. Matemātika 207.
11.a 2. Angļu val. (H) patst. darbs 103.
5. Krievu valoda patst. darbs 403.
7. Fizika no 27.04.2018.
8. St. nav
12.a 1. Obligātā konsultācija matemātikā 208. Maija Golubeva
2. Matemātika  102. (208.) Maija Golubeva (aizvietošana)
4. Vēsture (no 07.05.2018.) 211.  Laura Miķelsone
6. Programmēšanas pamati nenotiek (V)
7. Krievu valoda nenotiek
12.b 2. 2.st. nenotiek
3. Matemātika 211. Maija Golubeva (aizvietošana)
5., 6. Matemātika 103./ 211. Maija Golubeva (aizvietošana)
7. Matemātika 208. Maija Golubeva

Skolā nav: sk. Mairita Neilande, Ļena Zvaigzne, Guna Raita, Marika Ulmane, Oksana Visocka, Svetlana Krūtaine, Nataļja ŽAmeida, Inese Egle, Daiga Barančane, Inese Lasmane

STUNDU IZMAIŅAS 27. APRĪLIM

Plkst. 15.00 – erudītu konkurss vidusskolai “DOMU PŪCE”

Klase Stunda Stundas nosaukums Kabinets Skolotājs
5.b 1. Angļu valoda nenotiek
6.a 1. Diagnostikas darbs par drošību internetā 206.

Irēna Birgersone

(M.Ulmane-pap.dat.)

7.a 3., 4. Krievu valoda kopā 521. Svetlana Krūtaine
7.b 5. Vēsture no 11.05.2018. 112. Laura Miķelsone
8.b 4. Fizika 621. Inese Kunkule (aizvietošana)
9.a 6. Krievu valoda kopā 403. Oksana Visocka
7. 7.st. nenotiek
9.b 1. Angļu valoda nenotiek
2. Fizika (kopā ar 12.b) 627. Anete Milta
11.a 6. Psiholoģija
Fizika (V, DZ) – atstrādāta 26.04.
521. Arta Zepa
12.a 1. Fizika (V) 627. Anete Milta
12.b 3. Fizika (patst. darbs) 627.

Skolā nav: sk. Natālija Ivanova (angļu valodas skolotāju seminārā Druvas vsk.), Anete Milta (no 3.st. velo sacensībās Saldū);

Marika Ulmane