Stundu izmaiņas 2016./17.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS 28.martam

1.st. (Plkst. 8.30 – 9.20) – ZPD aizstāvēšana 8.klasēm (102., 111., 206., 207., 209., 211., 401. kab., Lasītava)

Klase Stunda Stundas nosaukums Kabinets Skolotājs
1.b 2. Pagarinātā grupa Vineta Sproģe
2.c 3. Dabaszinības (no 5.st.) Zaiga Serebrjakova
4.a 2. Angļu valoda (no 5.st.)   Inese Lasmane
5. Latviešu valoda   Evita Sergejeva
4.b 2. Latviešu valoda   Vivita Ķezbere
3. Dabaszinības   Vivita Ķezbere
5.a 1. Latviešu valoda 202. Dzintra Edelmane
6. Soc.zinības 108. Ieva Rulle
7. Nav  
5.b 1. 1.st. nenotiek  
5. Audzināšanas stunda 406. Inese Lasmane
6.a 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
5. Latviešu valoda 210. Marika Ulmane
6. Vēsture 103. Ieva Gūža (aizvietošana)
7. Mūzika nenotiek  
6.b 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
6. Informātika kopā 206. Irēna Birgersone
7.a 1. Matemātika 611. Vineta Mielava
7.c 1.,2. 1., 2. st. nenotiek  
5. Vēsture 111. Inese Kunkule (aizvietošana)
8.a 1., 2. 1., 2.st. nenotiek  
3. Ģeogrāfija 208. Daiga Barančane
8.b 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
9.a 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
2. Angļu valoda 112. Natālija Ivanova
3. Matemātika   Olita Ļitvinova
6. Latviešu valoda 111. Mairita Neilande (aizvietošana)
10.a 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
8. Mūzika nenotiek  
11.a 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
6., 7., 8. Stundas nenotiek  
11.b 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
2. 2.st. nenotiek  
3. Latviešu valoda 111. Mairita Neilande (aizvietošana)
4. Sports (kopā ar 5.a klasi)   Santa Markevica (aizvietošana)
12.a 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
6. Ķīmija 621. Vita Banzena
12.b 1. Audzināšanas stunda nenotiek  
2. 2.st. nenotiek (sports)  
6. Latviešu valoda 210. Marika Ulmane

Skolā nav: sk. Maija Golubeva, Aija Zakovska, Laura Miķelsone, Raitis Plauks

Marika Ulmane