Stundu izmaiņas 2018./19.m.g.

STUNDU IZMAIŅAS 19. OKTOBRIM

NOTIEK 1.-4.STUNDA!!!!!

1.stunda notiek visiem pēc stundu saraksta

1.stunda – 8.b klasei – 401.kab. – Kontroldarbs vēsturē, sk. Aiva Šteina
4.stunda – 8.a klasei – 401.kab. – Kontroldarbs vēsturē, sk. Aiva Šteina

2.stundaSKOLAS VĒSTURES stunda:

9.a klase – 627.kab., sk. Anete Milta
9.b klase – 324.kab., sk. Aija Zakovska
9.c klase – 103.kab., sk. Inta Muižarāja
10.a klase – 202.kab., sk. Ļena Zvaigzne
11.a klase – 211.kab., sk. Mairita Neilande
12.a klase – 206.kab., sk. Inga Rozalinska

2.stunda – svinīgs pasākums aktu zālē 5. – 8.klasēm “Putni salido”

3.stunda  – SKOLAS VĒSTURES STUNDA:

5.a klase – 615.kab., sk. Margita Skrastiņa
5.b klase – 611.kab., sk. Vineta Mielava
6.a klase – 103.kab., sk. Maija Golubeva
6.b klase – 403.kab., sk. Oksana Visocka
7.a klase – 112.kab., sk. Irēna Birgersone
7.b klase – 406.kab., sk. Inese Lasmane
8.a klase – 521.kab., sk. Svetlana Krūtaine
8.b klase – 404.kab., sk. Nataļja Žameida 

3.stunda – svinīgs pasākums aktu zālē 9. – 12.klasēm “Manai skolai – 70!”

4.stunda notiek visiem pēc stundu saraksta

Skolēnu autobuss uz Saldu no skolas aties plkst. 12.00

 

Marika Ulmane