Dabaszinību, sociālo zinību un vēstures MK

 

Fizikas skolotāja Anete Milta ir neatlaidīga. Viņa nenogurst skolēniem atgādināt, ka  jāmācās regulāri, ka no pašu darba atkarīgi rezultāti. Skolotāja ir kā zvaigžņu ceļvedis, kad teleskopā aicina vērot Visumu. Viņai svarīga ir drošība, tāpēc apguvusi autoinstruktora specialitāti, kas viņai ļauj skolēniem palīdzēt apgūt ceļu satiksmes noteikumus, lai varētu iegūt velosipēdista ,mopēda vadītāja vai šofera tiesības. Labprāt atbalsta skolēnus ārpusstundu aktivitātēs, ja vajag, arī uzdzied ar viņiem kopā. 102. milta.jpg
Ķīmijas skolotāja Vita Banzena ir dzīvespriecīga un ar smaidošu sirdi. Viņa spēj iemācīt vielu un zina, kas jādara, lai skolēni mācītos. Viņa saprotami stāsta, paskaidrojot vielu ar piemēriem iz dzīves. Skolotāja Banzena  ir stingra un prasīga, bet tajā pašā laikā moderna un jauka. Skolēni par viņu saka, ka esot skolotāja ar savu „odziņu” un labo humora izjūtu. Pats galvenais – skolotāja ir godīga un spēj iemācīt un likt mācīties. Paši skolēni saka, ka skolotāja Banzena ir laba skolotāja, kas spēj iemācīt ķīmiju. Viss ko viņa saka ir jāizdara, to zina jebkurš skolēns skolā, bet tas palīdz apgūt vielu. Vita Banzena – skolotāja, kas iemācīs ķīmiju jebkuram. 76. banzena.jpg
Bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa ir ļoti zinoša un profesionāla. Mūsu skolā,  2016./2017.m.g., strādā pirmo gadu. Attēlu rezultāti vaicājumam “margita skrastiņa”
Skolas psiholoģe un psiholoģijas skolotāja Arta Zepa mums ir sirsnīga un jauka. Nekad sevi nenostāda augstāk par citiem. Izcila prasme klausīties ir ne tikai viņas profesijas nepieciešamība, bet arī cilvēciska iezīme un talants.Projektu koordinators skolā. Liela ceļotāja un teātra apmeklētāja. Gaišs un rosīgs cilvēciņš. zepa
Vēstures skolotāja Laura Miķelsone, protams, ir gudrākā vēsturniece mūsu skolā. Stundas pie skolotājas paiet nemanot, jo tās ir aizraujošas un dažādas. Skolotāja vienmēr pajautā tavu viedokli un lūdz to pamatot.Laura ir inteliģenta, tāpēc inteliģenci augstu vērtē arī skolēnos. Ļoti cilvēcīga, spēj aizstāvēt savu viedokli. Pie viņas vēstures apgūšana nav garlaicīga, bet gan kā personīga izdzīvošanas pieredze. lura
Kulturoloģijas, filozofijas, sociālo zinību un vēstures skolotāja Inta Muižarāja  ir humora pilna. Skolēni saka, ka ir patīkami atrasties viņas sabiedrībā. Skolotāja ar interesantu dzīves uzskatu. Stundās mācāmo vielu māk pasniegt interesanti, sakot dažādus neierastus piemērus un salīdzinājumus. Prot pielāgoties jauniešiem. Ir prasīga, bet reizē saprotoša un mierīga. Prot ieinteresēt. Vienmēr ir atsaucīga un gatava palīdzēt. Stundās pie Muižarājas ir interesantas un skolotājā var klausīties ar lielu aizrautību. inta
Skolotāja Ieva Rulle 2016./2017.m.g.mūsu skolā māca ekonomiku un sociālās zinības. Vienmēr ir laipna un atsaucīga. ievarulle
 Angļu valodas un ģeogrāfijas skolotāju Daigu Barančani mūsu skolā var satikt visbiežāk un visdažādākajās vietās.Ja viņai rokās fotoaparāts, tad , iespējams, iekļūsi skolas vēsturē, jo tieši caur viņas redzējumu fotoobjektīvā top skolas vizuālās vēstures uzkrājums. Skolotājai patīk izaicinājumi, tāpēc piedalās un atbalsta dažādus projektus, arī skolēnu braucienos uz citām valstīm viņa ir blakus. Viņa ir ļoti draudzīga un izpalīdzīga mācību stundās. Forša klases audzinātāja, kurai patīk dziedāt korī.

 

Irēna Birgersone