Parlaments

Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments 2016./2017.māc.g.

001

Skolas Prezidente: Alvīne Paštore 11.b

Skolēnu pašpārvaldes konsultante: Dita Dubulta

Komisijas Atbildīgie Palīgi
Sabiedriskās attiecības Aleksandrija Vilaite 12.b Una Līce 8.a
Demija Burlakova 5.b
Madara Utbārde 8.a
Patrīcija Bruzinska 8.a
Izglītības komisija

Megija Petrova 11.b

Agnese Nābele 11.a

Paula Raboviča 8.a
Rūta Elizabete Ozoliņa 8.a
Revita Bula 8.b
Kultūras komisija Heidija Sergejeva 11.a Eīza Milta 8.a
Roberta Laurinoviča 5.b
Agija Goča 7.a
Katrīna Leščuka7.a
Vides un dizaina komisija

Jeļena Sušinska 11.b

Dace Preisa 11.b

Kristiāna Švaža 11.b

Ralfs Stūris 6.a
Saulija Markaviča7.b
Sporta komisija Ralfs Jekavickis 10.a Linda Breidaka 8.b
Kristiāns Priedītis 5.a
Deivids Uļskis 5.aNora Grišāne 6.a
Radio, TV komisija Jānis Dombrovskis 9.a
Egils Milnis 11.b
Rainers Pavārs 7.c
Klāvs Zakevics7.c

 

 

 Parlamenta komisiju veicamie uzdevumi 2016./2017. māc.g.

 Sabiedriskās attiecības

 1. Veicināt Brocēnu vidusskolas un citu skolu 9.klašu skolēnu sadraudzības vakarus un konkursus (dec., febr.)
 2. Organizēt Gaismas ceļa veidošanu Lāčplēša piemiņas dienā(nov.)
 3. Noorganizēt parlamenta pieredzes apmaiņas ekskursiju (apr..)
 4. Veicināt skolēnu komandu piedalīšanos Saldus un citu kaimiņu novadu konkursos un pasākumos. ( visu gadu)

Izglītības komisija

 1. Veikt aptaujas skolēniem par mācību satura apguvi, sadarbojoties ar DVIJ(2 reizes gadā)
 2. Piedalīties erudīcijas konkursu organizēšanā skolēniem(nov.-maijs)
 3. Veikt dienasgrāmatu pārbaudes 5.-9.klasēs un pārbaudes par grāmatu apvākojumu ( reizi mēn.)
 4. Organizēt komunikācijas līnijas skolēniem ( 1 reizi mēnesī)

Kultūras komisija

 1. Organizēt paaudžu dzīves pieredzes stāstu vakarus- tikšanās ( nov.,dec.)
 2. Organizēt tematiskos pasākumus kultūrizglītībā „Zvaigžņu nakts” un „Īpaši krāšņais Ziemassvētku rīts” (dec.), un „Izklausies redzēts” (febr.)
 3. Organizēt tematiskās dienas (dec.,janv.,febr., apr.)
 4. Organizēt atpūtas vakarus- balles ar „Dzīvo” mūziku. ( 2 reizes gadā)
 5. Organizēt filmu vakarus par godu Latvijas simtgadei (marts, aprīlis)

Vides un dizaina komisija

 1. Piedalīties skolas noformēšanā svētkiem(visu gadu)
 2. Organizēt akcijas skolēniem „Diena bez virsdrēbēm” klasē( janv.)
 3. Organizēt diskusijas klasēs „Mūsu skolas vērtības”- sadarbībā ar skolas administrāciju. ( marts)

Sporta komisija

 1. Organizēt sacensības ”Skolas stiprinieks” un virves vilkšana( nov.)
 2. Popularizēt veselīga uztura programmas skolā, organizējot lekcijas un personiskās pieredzes stāstus. (janv.,aprīlis)
 3. Veicināt skolēnu sportiskās aktivitātes, organizējot vingrošanas rītus mūzikas pavadībā (reizi mēnesī otrdienās visu gadu)
 1. Organizēt sacensības „Stipro skrējiens” (maijs)

Radio, TV

 1. Apskaņot skolas pasākumus ( visu gadu)
 2. Popularizēt skolas pasākumus un skolēnu piedalīšanos ārpusskolas pasākumos, filmējot tos (visu gadu)
 3. Iesaistīt skolēnu –aktīvistus klases labo darbu un aktivitāšu filmēšanā un popularizēšanā. ( visu gadu)

 

 

 

Irēna Birgersone