Parlaments

Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments 2017./2018.māc.g.

Skolas Prezidents: Rihards Jēkabs Dzenis 11.a

Skolas Vice Prezidente: Alvīne Paštore 12.b

Skolēnu pašpārvaldes konsultante: Dita Dubulta

Komisijas Atbildīgie Palīgi
Sabiedriskās attiecības Megija Petrova 12.b

Elizabete Vasiļevska 11.a

Viesturs Arājs 10.a
Edvards Balodis 10.a
Kārlis Konrāds 10.a

Sanija Vaivode 5.a

Nikola Plankais5.a

Izglītības komisija

 

Dace Preisa 12.b

Evelīna Grinkeviča 5.a

Demija Burlakova 6.b

Roberta Laurinoviča 6.b

Dora Liekmane 5.a

 

Kultūras komisija

 

 

Jeļena Sušinska 12.b

Zita Ziediņa 10.a

Enija Grasmane 10.a

Andra Monika Zommere 10.a

Gita Kvetnauska 10.a

Kristiāna Svaža 12.b

Samanta Turka 10.a

Klāvs Zakevics 8.c

Rainers Pavārs 8.c

Ralfs Stūris 7.a

Ksenija Sanduļaka 7.b

 

Vides un dizaina komisija

 

 

Heidija Sergejeva-12.a

Paula Raboviča 9.a

Elīza Milta 9.a

Gerda Olševska 11.a

Liene Jamščikova 9.b

Revita Bula 9.b

Sporta komisija

 

Mārtiņš Šulcs 8.a

Alekss Raišonoks 5.a

Daniels Majorovs 5.a

Dainis Pikalovs 5.b

Dans Tepļenkovs5.b

Roberts Strikauskis 5.b

Samanta Taulīna5.b

Elīza Ipaļitova5.b

Agija Goča 9.a

Tīna Olševska 8.a

Skolas pasākumu apskaņotāji Egils Milnis 12.b

Ralfs Jekavickis 11.a

Augusts Melderis 9.a

 Parlamenta komisiju veicamie uzdevumi 

 Sabiedriskās attiecības

 1. Veicināt Brocēnu vidusskolas un citu skolu 9.klašu skolēnu sadraudzības vakarus un konkursus (dec., febr.)
 2. Organizēt Gaismas ceļa veidošanu Lāčplēša piemiņas dienā(nov.)
 3. Organizēt 9.klašu informācijas dienu „Ceļā uz vidusskolu”(apr.)
 4. Izdot skolas avīzi „Poga”(reizi 2mēnešos)
 5. Sagatavot materiālu skolas mājaslapai un facebook lapai, par notikumiem skolā.

Izglītības komisija

 1. Veikt aptaujas skolēniem par mācību satura apguvi, sadarbojoties ar DVIJ(2 reizes gadā)
 2. Popularizēt, organizēt novada projektu un erudīcijas konkursu ”Domu Pūce” 5.-6.klašu,7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem, vecākiem, pašvaldības darbiniekiem skolotājiem(dec.-maijs)
 3. Veikt dienasgrāmatu pārbaudes 5.-9.klasēs un pārbaudes par grāmatu apvākojumu ( reizi pusgadā.)
 4. Organizēt komunikācijas līnijas skolēniem ( 1 reizi mēnesī)

Kultūras komisija)

 1. Organizēt tematiskos pasākumus kultūrizglītībā „Īpaši krāšņais Ziemassvētku rīts” (dec.), un „Izklausies redzēts” (febr.)
 2. Organizēt tematiskās dienas (dec., apr.)
 3. Organizēt atpūtas vakarus- balles ar „Dzīvo” mūziku. ( 2 reizes gadā)
 4. Organizēt filmu vakarus par godu Latvijas simtgadei (novembris)

Vides un dizaina komisija

 1. Piedalīties skolas noformēšanā svētkiem(visu gadu)
 2. Organizēt akcijas skolēniem „Diena bez virsdrēbēm” klasē( janv.)
 3. Organizēt diskusijas klasēs „Mūsu skolas vērtības”- sadarbībā ar skolas administrāciju. ( janv.-marts)

Sporta komisija

 1. Organizēt sacensības ”Skolas stiprinieks” un virves vilkšana( nov.)
 2. Popularizēt veselīga uztura programmas skolā, organizējot lekcijas un personiskās pieredzes stāstus. (janv.,aprīlis)
 3. Organizēt sacensības „Stipro skrējiens” (maijs)

Radio, TV

 1. Apskaņot skolas pasākumus ( visu gadu)
 2. Popularizēt skolas pasākumus un skolēnu piedalīšanos ārpusskolas pasākumos, filmējot tos (visu gadu)
 3. Iesaistīt skolēnu –aktīvistus klases labo darbu un aktivitāšu filmēšanā un popularizēšanā. ( visu gadu)
Irēna Birgersone