Brocēnu vidusskola aicina

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.03.PIRMDIENA

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

Skolas administrācijas tikšanās ar 9.kl. skolēniem, vecākiem 20.03.-23.03.(201.)

21.03.OTRDIENA

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija 8.30(aktu zāle)

Lekcija zēniem G. Kuklis (7.a,7.b kl.) 8.30 (521.kab.)

Lekcija zēniem G. Kuklis (7.c,6.a,6.b kl.) 9.20 (521.kab.)

„Ūdens dienas” konkurss (6.-7.kl.komandām)(521.kab.)

Novada vizuālās mākslas olimpiāde (5.-12.kl.)(401.kab.,405.kab.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

22.03.TREŠDIENA
23.03.CETURTDIENA Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde (5.-7.kl.)(klasēs pie aktu zāles)
24.03.PIEKTDIENA Projekta „EFect” nodarbība projektā iesaistītiem un interesentiem „Mūsdienīga mācību stunda”

 

														
Irēna Birgersone

Erudīcijas konkurss sākumskolā

Februāris sākumskolā paskrēja nemanot, jo pētījām, eksperimentējām un radoši darbojāmies. No 13. – 17. februārim sākumskolas 2., 3., un 4. klases piedalījās Erudīcijas konkursā. Mācību stundās iegūtās zināšanas bija iespējams pārbaudīt nestandarta situācijās. Uzdevumi bija ļoti daudzveidīgi, un katrs varēja parādīt savas zināšanas. Skolēni uzzināja, kas ir torosi, noskaidroja, vai ēdot mango var kļūt gudrāks. Vai Jūs zināt, kā tas iespējams, piedzimt 28. decembrī un tomēr dzimšanas diena ir vasarā? Skolēniem bija iespēja pārliecināties par savām prognozēšanas spējām un minēt ikdienā biežāk dzirdēto slengu patieso nozīmi. Tāpat varēja pārliecināties, par savām vecvārdu zināšanām. Liels paldies mūsu palīgiem no 5.b, 6. b, 7.a un 7.c!

Inga Zamberga, Daina Zariņa, Evita Sergejeva

														
Vivita Ķezbere

Zinātniski pētniecisko darbu konference Liepājā

Radoša un veiksmīga Brocēnu vidusskolas 11. klašu skolniecēm izvērtās piektdiena, 10. marts, kad meitenes Liepājas Universitātē Kurzemes reģiona skolēnu ZPD konferencē mēroja spēkus ar saviem vienaudžiem no visas Kurzemes.

Sveicam uzvarētājas un vēlam veiksmīgu startu Rīgā!

  1. pakāpe – Dace Preisa, Kristiāna Svaža, Alvīne Paštore, Megija Petrova, Santa     Kirsanova
  2. pakāpe – Una Ulena, Jeļena Sušinska, Emīlija Kramēna
  3. pakāpe– Biruta Mažrima

Atzinība – Kitija Holšteine, Elīza Jekuma, Kristiāna Zariņa, Endija Klimoviča.

Paldies skolotājām –

Daigai Barančanei, Ingai Rozalinskai, Mairitai Neilandei, Anetei Miltai, Irēnai Birgersonei, Vitai Banzenai, Margitai Skrastiņai, Intai Muižarājai.

Paldies par sadarbību darbu konsultantiem –  SIA „Cemex” speciālistēm Ivetai Preisai, Baibai Ragai, Brigitai Zvirgzdiņai, plastikas un bērnu ķirurgam Valdim Ģīlim, ķīmijas maģistrantei Diānai Džabijevai, Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektorei Arnitai Gluškovai.

Skolotāja Inta Muižarāja.

 

														
Alvīne Pastore

Klāt marts un TV erudīcijas spēlē “Gudrs vēl gudrāks” sacenšas 11. klašu skolēni

Brocēnu vidusskolu drosmīgi un ar prieku devās pārstāvēt 11. b klases skolniece Dace Preisa. Protams, kopā ar viņu arī aizrautīgais fanu pulciņš. Spēle dod lielisku pieredzi, sevis pārbaudīšanu jaunās, neierastās situācijās. Tās laikā ir iespēja vērot raidījuma tapšanu sākot no grimmēšanās līdz pat smieklīgiem gadījumiem ( ko TV raidījumā neredzēsiet) un kārtējai kadru pārfilmēšanai :) .Atbildes uz jautājumiem – gan spēja noreaģēt un erudīcija, gan laba atmiņa un atjautība, un noteikti arī laimes spēle.
Dacei līdzi dzīvojām no visas sirds. Pie tam izdevās iegūt kūku skolotāju konkursā. Pasākums patiešām lielisks!
Aicinām arī citus būt drosmīgiem un pieteikties dalībai šajā spēlē.
11. b klases audzinātāja Daiga Barančane

 

														
Irēna Birgersone

4.-12.klases (klātienes) skolēni saņems starpliecības

Pirms skolēnu brīvlaika tiek izlikti starpvērtērtējumi visos mācību priekšmetos un katrs 4.-12.klases skolēns saņems starpliecību, kas informēs vecākus par skolēnu mācību sasniegumu līmeni un kavējumiem no 5.janvāra līdz 9.martam.
Ieraksts n/v ( nav vērtējuma) liecinās par to, ka skolēns nav veicis noteiktos darbus vai arī kavējumu dēļ nav bijis iespējams novērtēt skolēna zināšanas.
Starpliecībā esošie vērtējumi neietekmēs 2.semestra un gada vērtējumu. Starpliecību mērķis – veicināt sasniegt ikviena skolēna augstākus rezultātus mācību gada noslēgumā.
Direktora vietniece izglītības jomā Olita Ļitvinova

														
Irēna Birgersone

Sieviešu diena

Sieviešu dienā mūsu sporta skolotājs Raitis Plauks skaisti un sirsnīgi apsveica gan skolas meitenes, gan skolotājus, gan ledus halles darbinieces. Paldies skolotājam! :)

														
Alvīne Pastore

Domu Pūce

														
Irēna Birgersone

Nedēļa

Laiks Pasākums
6.03.PIRMDIENA Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)
7.03.OTRDIENA

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

8.03.TREŠDIENA  
9.03.CETURTDIENA

Erudītkonkurss „Domu Pūce”(7.-9.kl.), tikšanās ar žurnālistu, režisoru Kārli Anitenu „Kā veiksmīgāk organizēt pasākumus”.

Vecāku padome 19.00 (201.)

10.03.PIEKTDIENA  

														
Irēna Birgersone

12.klašu žetonu vakara izrādes

24.februārī mūs iepriecināja 12.b.klases Žetonu vakara izrāde ” Dāvana vientuļai sievietei”. Lomās iejutās: Kņopes kundze – Līga Balcere, inspektore Gita – Lāsma Kunkule, Spuļģis – Kristiāns Eduards Kļimovičs, Alberta Krone – Aleksandrija Vilaite, Lora- Anita Laura Zemrūķe, Zero – Krits Krastiņš, Sietiņš – Raivo Heize, sargs – Lelde Vištarte, Seržante Lapiņa – Madara Mileiko, majore – Endija Aņņena, kungs1 – Matīss Ozols, kungs 2 – Krists Krastiņš, Sietiņiene – Rigonda Jekuma, vetārsts – Samanta Zunda, apdrošinātājs – Keralaine Šipa, uzpircēja – Endija Aņņena. Izrādes režisore – Digna Virkstene.

Foto galerija

3.martā mūs priecēja 12.a klase Žetonu vakara  izrāde “ Limuzīns Jāņu nakts krāsā“.  Lomās iejutās: Mirta – Agate, Ēriks – Linards, Dagnija – Laura, Uģis – Gints, Olita – Linda, Lāsma – Sanita, Viktors – Kristaps, Jāzeps – Toms, Veronika – Justīne, Pigalu Prīdis – Sandris, Bērni – Līga, Kārlis, Klinta, Milicis – Kārli.

Režisore – Inese Legzdiņa, Dita Dubulta.Par gaismu un skaņām rūpējās – Mareks Našenieks, dekorācijas gatavoja Viesturs Dubults.

Foto galerija

														
Irēna Birgersone