Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
8.05.pirmdiena

Skolas adminstrācijas apspriede 8.40(201.)

Klašu audzinātāju konsultatīvā padome 12.00(201.)

9.05.otrdiena

Klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija (5.-12.kl.)8.30(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

10.05.trešdiena
11.05.ceturtdiena

„Lietišķā etiķete” (7.kl.)9.20(aktu zāle)

„Koučinga metožu izmantošana karjeras izvēlē”(8.kl.)

12.30-13.50 9(aktu zāle)

Filmu pēcpusdiena „Mammu es tevi mīlu” 14.40(aktu zāle)

Skolas padome 17.00

Vecāku padome 19.00(201.)

12.05.piektdiena

Pedagoģiskā sēde 14.00(112.)

Ināras Bērziņas radošā darba vakars-koncerts „Tava sirds ir Tavas mājas”19.00(BKC)

13.05.sestdiena

 

 

Zvans uz pēdējo mācību stundu 12. klasēm (10.-12.kl.) 10.10(aktu zāle)

Zvans uz pēdējo mācību stundu 9. klasēm (5.-9.kl.)11.00 (aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone

Latvijas 100 gadi gaidot!

Mūsu skola,gaidot Latvijas 100 gadi, sāks svinēt to laicīgi, skatoties latviešu filmas!

3 ceturtdienas (11.05.,18.05, 25.05.) no plkst. 14:40 aktu zālē aicinām ikvienu interesentu skatīties 3 latviešu filmas. Vēlams līdzi ņemt kādu našķi un spilvenu, lai ir ērti nosēdēt. Lūgums, pasākuma laikā mobilos telefonus atstāt somās un izbaudīsim filmas.

														
Alvīne Pastore

Skolēnu apmaiņas brauciens uz Tostamā skolu Igaunijā

Tostamā foto šeit http://pildid.tostamaa.ee/2017/broceni/

														
Irēna Birgersone

Baltā galdauta svētku gaidās

3.maijā vispirms 5.-8., tad 9.-12. klašu skolēni pulcējās pasākumā, lai padomātu par to, kāds ir bijis ceļš no Latvijas Neatkarības pasludināšanas dienas 1990. gada 4. maijā līdz Baltā galdautu svētku tradīcijai šodien.

Ieklausoties Mavrika Vulfsona vārdos, Ievas Akurāteres dziedājumā un vērtējot Daiņa Īvāna, Itas Kozakēvičas, Ēvalda Valtera un citu uzdrošināšanos, skatoties uz Latvijas cilvēku laimīgajām sejām pēc plenārsēdes, kad tika pasludināta Latvijas neatkarība, sapratām, cik ātri skrien laiks, bet cik nozīmīgi ir turpināt viņu iesākto, kopt Latviju, sagaidīt svētkus ar skaistu ģimenes tradīciju –  baltu galdautu klātu galdu.

Sagatavoja I. Muižarāja

 

														
Irēna Birgersone

Tālmācība Brocēnu vidusskolā

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

26.aprīlī Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra jauktais koris “Sonate”ieguva 1.pakāpi III Latvijas skolu jaukto koru konkursā Kurzemē ar 44,21 punktiem. Apsveicam Brocēnu vidusskolas skolēnus: Gerdu Olševsku, Agnesi Nābeli, Daci Preisu, Jeļenu Sušinsku, Kristiānu Švažu, Elizabeti Vasiļevsku, Danu Gakuti, Megiju Petrovu, Kārli Zuju un Tomu Sakni.

 

														
Irēna Birgersone

Šonedēļ

Laiks Pasākums
24.04.PIRMDIENA

Skolas adminstrācijas apspriede 8.40

Tikšanās ar Ingmaru Līdaku (4.-5.kl.)12.20(aktu zāle)

Karjeras pasākums kopā ar Edīti Irbi (6.kl.) 13.10(211.kab.)

Novada sākumskolas pētniecisko darbu noslēgums pasākums 13.00

25.04.OTRIENA

Informatīvā skolotāju sanāksme 8.00(112.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

26.04.TREŠDIENA  
27.04.CETURTDIENA

Tikšanās ar Igaunijas meitenēm (7.-12.kl.)8.30 (aktu zāle)

Novada informātikas skolotāju tikšanās

Projekts „Efect”- Jelgavas Valsts ģimnāzijas komandas viesošanās10.00(111.kab.)

28.04.PIEKTDIENA

Konkursa „Ko stāsta Brocēnu vecākais bērzs?”darbu iesniegšana (4.-12.kl.)

28.04.-29.04. Brauciens uz Igauniju „Toostamā”(9.-12.kl.)

														
Irēna Birgersone

Žetonu pasniegšanas ceremonija ‘’ Katrs ir nenovērtējami svarīgs.’’

Uzejot pa kāpnēm uz skolas aktu zāli, ieraugam daudz galdiņus klātus kā kafejnīcā. Skatuvi rotā Japānas rozīgie ķiršu ziedu dekori un uz ekrāna rakstīts – ‘’Katrs ir nenovērtējami svarīgs’’. Tā nu tas ir, mēs katrs esam daļiņa no lielā bišu stropa, daļiņa no skudru pūžņa, kurš no malas garāmgājējam varētu likties tukšs un neapdzīvots, bet tiklīdz sper kāju pūznī, skudras apņem tavu ķermeni un liek par sevi manīt. Katrs cilvēks, lai kur viņš būtu, dara kādu darbu, kas viņu padara par neaizvietojamu, unikālu skudriņu. Tomēr nevienmēr tiek pamanīti visi talanti, rakstura iezīmes mūsos, tāpēc Žetonu pasniegšanas ceremonijā īpaši tika izcelti mūsu kā 12. klašu skolēnu labākie sasniegumi, talanti.
Katrs skolēns tika godināts, un tika uzteikti visi sasniegumi līdz šim. Pasākums bija ļoti personisks, tajā ziņā, ka katram tika piemeklēts kāds tuvs cilvēks, kurš devis kādu mācību, motivējis, atbalstījis un topošo absolventu redzējis dažādās situācijās. Vienmēr ir patīkami dzirdēt labus vārdus par sevi, jo tas palīdz pašam uz sevi skatīties savādāk. Pārsteidzoši bija dzirdēt par klasesbiedriem daudz interesantu, nedzirdētu faktu, piemēram, cilvēks, kas ir zināms kā pareizākais skolēns visā skolā, kādreiz biedēja skolotājas un klasesbiedrus, neklausīja skolotājas, darīja palaidnības vai arī visšerpākā meitene pēc Žetonvakara kļuva par trauslu, sievišķīgu, mērķtiecīgu cīnītāju.   Patika arī pasākuma noskaņa. Nebija jāsēž skatuves priekšā, bet ap galdiem, kas rosināja komfortablu kopības sajūtu. Tas bija kā attelpas mirklis. Mums nebija nekas jādara, vienkārši jābauda pasākums. Skolas direktora Egona Valtera dēls Lauris Valters sniedza mazu koncertu, dziedādams pavasarīgas dziesmas. Pasākums kopumā izvērtās kā pumpurs pavasarī, kas tūlīt, tūlīt plauks, izveidojot tādu svaiguma atmosfēru. Šis noteikti ir viens no pasākumiem, kas vēl ilgi paliks atmiņā, jo uzmanība tika pievērsta ikkatram un parādīja to, ka tiešām ikviens no mums ir nenovērtējami svarīgs. Tagad varam atmiņā pārcilāt emocijas, kuras piedzīvojām ceremonijā un smelties no tām enerģiju mācībām un eksāmeniem. Novēlam arī citām klasēm izbaudīt šo pasākumu, jo tas ir tā vērts!

Sagatavoja –Justīne un Aleksandrija, 12.klašu skolnieces. Vairāk foto šeit.

 

														
Irēna Birgersone

Lepojamies

            IZSAKU pateicību 7.b klases skolēnam Mārtiņam Kalniņam par iegūto 2. vietu, 7.a klases skolniecei Elīzai Bērziņai, 6.a klases skolēnam Kristeram Bulam un 6.b klases skolniecei Sofijai Dongai par iegūto Atzinību starpnovadu angļu valodas olimpiādē 6.-7. klašu grupā. Skolotājas N.Ivanova, D.Barančane un K.Turka.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Informācijas diena 20.aprīlī

														
Irēna Birgersone