12.klašu žetonu vakara izrādes

24.februārī mūs iepriecināja 12.b.klases Žetonu vakara izrāde ” Dāvana vientuļai sievietei”. Lomās iejutās: Kņopes kundze – Līga Balcere, inspektore Gita – Lāsma Kunkule, Spuļģis – Kristiāns Eduards Kļimovičs, Alberta Krone – Aleksandrija Vilaite, Lora- Anita Laura Zemrūķe, Zero – Krits Krastiņš, Sietiņš – Raivo Heize, sargs – Lelde Vištarte, Seržante Lapiņa – Madara Mileiko, majore – Endija Aņņena, kungs1 – Matīss Ozols, kungs 2 – Krists Krastiņš, Sietiņiene – Rigonda Jekuma, vetārsts – Samanta Zunda, apdrošinātājs – Keralaine Šipa, uzpircēja – Endija Aņņena. Izrādes režisore – Digna Virkstene.

Foto galerija

3.martā mūs priecēja 12.a klase Žetonu vakara  izrāde “ Limuzīns Jāņu nakts krāsā“.  Lomās iejutās: Mirta – Agate, Ēriks – Linards, Dagnija – Laura, Uģis – Gints, Olita – Linda, Lāsma – Sanita, Viktors – Kristaps, Jāzeps – Toms, Veronika – Justīne, Pigalu Prīdis – Sandris, Bērni – Līga, Kārlis, Klinta, Milicis – Kārli.

Režisore – Inese Legzdiņa, Dita Dubulta.Par gaismu un skaņām rūpējās – Mareks Našenieks, dekorācijas gatavoja Viesturs Dubults.

Foto galerija

														
Irēna Birgersone

Kultūras kanona fināls

Kultūras kanons – latvisko vērtību apliecinātājs, izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. 24. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā finālā tikās 12 skolu pārstāvji, lai prezentētu savas radītās spēles, veltītas Kultūras kanonam un Latvijas simtgadei Mūsu skolas komanda – Alvīne Paštore, Dace Preisa, Ansis Grišāns – un skolotāja Inta Muižarāja ar spēles prototipu KK3 (Kultūras kanons kubā) ieguva 1. kārtas diplomu nominācijā „Labākā spēle skolai”. Paldies par sadarbību gribam teikt skolotājiem Dignai Virkstenei un Gunāram Baronam.

Rakstu sagatavoja I.Muižarāja.

														
Alvīne Pastore

Starptautiskā labestības diena

Šī gada 3.martā ir Starptautiskā labestības diena, arī mūsu skola to svinēs!

Visas dienas garumā aicinām visiem skolēniem, skolotājiem atcerēties par 4 svarīgām lietām: 1) Saglabāt optimismu un smaidīt; 2) būt godīgam; 3) būt līdzcietīgam 4) būt pieklājīgam un pasveicināt sev apkārt esošos (klasesbiedrus, skolotājus, skolas darbiniekus) Tāpēc, lai par to neaizmirstu, mēs to atgādināsim!

Piektdien 3.martā no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:20 (pamatskolas klašu grupai), no plkst. 12:50 līdz plkst. 13:10 (vidusskolas klasēm) skolā darbosies 3 kontrolpunkti, dažādās vietās, un būs jāveic īsi un nelieli uzdevumi. Varēs iegūt saldas balviņas par katru izpildīto uzdevumu.

Pa dienu skolā darbosies kino operatore, kura iemūžinās šīs dienas labos vārdus, notikumus un platos smaidus!

Vairosim skolā labestību, pieklājību un atcerēsimies pasveicināt līdzcilvēkus!

Ar cieņu, skolēnu prezidente Alvīne Paštore un skolēnu pašpārvalde! :)

														
Alvīne Pastore

Pateicība

Izsaku pateicību 11.b klases skolniecei Dacei Preisai par iegūto 2.vietu un 10.a klases skolniekam Mārtiņam Grundmanim par iegūto 3.vietu starpnovadu fizikas olimpiādē 10.-11.klašu grupā. Skolotāja Anete Milta.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
27.02.PIRMDIENA

 

Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)

b/d „Ķepu Ķepā” lekcija „Kā sadzīvot ar dzīvniekiem”(1.-4.kl. pēc grafika)12.20-aktu zāle

 

28.02.OTRDIENA

Metodisko komisiju sanāksmes 7.50

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasēm

Eksperimentu pēcpusdiena 1.-4.kl.skolas ēdamzāle

 

1.03.TREŠDIENA
2.03.CETURTDIENA
3.03.PIEKTDIENA Žetona izrāde 12.a klasei ”Limuzīns Jāņu nakts krāsā”19.00 BKC

 

														
Irēna Birgersone

Konkurss

Piektdien, 10.februārī, CSDD konkursa “Gribu būt mobils!” Liepājas reģiona pusfinālā mūsu skolas komanda “Min un rullē!” (Nora Grišāne, Rēzija Kalve, Ksenija Sanduļaka, Aleksandrs Puškarjovs, Jānis Štegmanis) ieguva godpilno 3.vietu un, atpaliekot tikai par 1 punktu, komanda “Ašie velobraucēji” (Amanda Avgustiņa, Karīna Blūma, Krista Ulena, Ralfs Stūris, Klāvs Valteris) – 4.vietu! Komandas sacensībām gatavoja skolotāja Anete Milta. Apsveicam!

Reportāža no pusfināla sacensībām: http://gribubutmobils.lv/rezultati/pusfinala-rezultati-3/#1482317828926-6ef29d57-0837

 

														
Irēna Birgersone

Pateicības

IZSAKU pateicību 9. a klases skolniekam Jānim Dombrovskim par iegūto 1. vietu un 8.b klases skolniecei Lienei Jamščikovai par iegūto 2. vietu starpnovadu latviešu valodas un literatūras  olimpiādē 8.-9. klašu grupā. Skolotājas M.Neilande un G.Raita.

IZSAKU pateicību 9.b klases skolniecei Laurai Briedei, 11.b klases skolniecei Jeļenai Sušinskai un 12.a klases skolniekam Kristapam Siksnam par iegūto 1. vietu, 11. b klases skolniecei Alvīnei Paštorei par iegūto 2. vietu, 10. a klases skolniecei Elizabetei Vasiļevskai un 12.a klases skolniecei Lindai Ābelei par iegūto Atzinību starpnovadu apvienības valsts ķīmijas 2. posma olimpiādē. Skolotāja V.Banzena.

IZSAKU pateicību 9.b klases skolniekam Artūram Ezerlīcim par iegūto 1. vietu un 9. a klases skolniekam Jānim Dombrovskim par iegūto 2. vietu starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 9. klašu grupā. Skolotājs G.G.Barons.

IZSAKU pateicību 5.b klases skolniekam Raivim Attekam par iegūto 3. vietu  starpnovadu matemātikas olimpiādē.

Direktors E.Valters

														
Irēna Birgersone

Projektu nedēļa sākumskolā

Labdien, cienījamie sākumskolas bērnu vecāki! Kā jau noteikti esat pamanījuši, no 6.- 10.februārim mūsu skolā bija Projektu nedēļa. Bērniem tā pagāja zinātkārā darbā un mirdzošām acīm. Sākumskolā gan bērniem, gan skolotājiem tas ir laiks, kad izbaudīt mācību darbu interesantāk, praktiski darbojoties, pētot un eksperimentējot. Lai mūsu sagatavotā avīzīte sniedz Jums nelielu ieskatu šīs nedēļas darbā!

Ar cieņu, direktora vietniece sākumskolas darbā V.Ķezbere

Projektu nedēļas avīzīte

														
Vivita Ķezbere

Nedēļas plāns

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
20.02.PIRMDIENA Skolas administrācijas sanāksme 8.40(201.)
21.02.OTRDIENA

Skolotāju informatīva tikšanās 8.15 (skolotāju istabā)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

22.02.TREŠDIENA Lekcija vecākiem un skolotājiem „Mans bērns izvēlas karjeru”, lektore pedagoģijas doktorante, karjeras konsultante Inta Lemešonoka 17.30(aktu zāle)
23.02.CETURTDIENA Konkurss „Pēti. Izpēti. Stāsti.”(7.-8.kl.)13.00(521.)
24.02.PIEKTDIENA Žetona izrāde 12.b klasei ”Dāvana vientuļai sievietei”19.00 BKC

 

														
Irēna Birgersone

Apsveicam

UNESCO 2017.gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma attīstības gadu, tāpēc 45.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde – konkurss “Lidice 2017” ir veltīts tēmai “Ceļojumi”.
Šogad konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi. Jau otro reizi Latvijas kārtas laureātu vidū ir Brocēnu vidusskolas skolēns Arvis Miezis (5.b klase). Viņa zīmējuma nosaukums ir “Siltajās zemēs”.
Darbu izstāde bija apskatāma februārī Rīgas domē, Rātslaukumā, no kurienes tie aizceļoja uz konkursa noslēguma izstādi Čehijas pilsētiņā Lidicē.

Skolotāja Aiva Šteina

														
Irēna Birgersone