Filmu pēcpusdiena

Paldies visiem, kuri ieradās uz jau otro filmu vakaru, taču mazā apmeklētāju skaita dēļ trešā filma NENOTIKS! Paldies visiem par sapratni! Ar cieņu, prezidente Alvīne Paštore.

														
Alvīne Pastore

Aicinām

														
Irēna Birgersone

Pēdējais zvans, 13.maijs

      

        

      

     

														
Marika Ulmane

Ģimenes pēcpusdiena

														
Irēna Birgersone

Nedēļas notikumi

Laiks Pasākums
15.05.pirmdiena

Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

Zilie brīnumi „Gudrais plastilīns”, „Gaisa raķete” 12.20(2.klasēm)

Zilie brīnumi „Ūdens attīrīšana”, „Skaņa” 13.20(3.klasēm)

16.05.otrdiena

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

17.05.trešdiena

Ģimenes pēcpusdiena-

18.00 radošās darbnīcas

19.00 koncerts „Mēs darām tā”

18.05.ceturtdiena

Varis Klausītājs improvizācijas teātris„Vilks”13.00 (4.-7.kl.)BKC

Filmu pēcpusdiena „Inteliģentie huligāni” 14.40 (aktu zāle)

Nākamo 1.klasnieku vecāku un bērnu tikšanās ar skolotājiem18.00

19.05.piektdiena

 

														
Irēna Birgersone

“Mani sirdsvārdi Latvijai”

Piektdien, 12.maijā notika J.Jaunsudrabiņa literārā konkursa noslēguma pasākums. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajos konkursos jau otro gadu piedalās Brocēnu vidusskolas 11.a un 11.b klases skolēni. Šogad konkursa noslēgums bija vērienīgs,un tas norisinājās Likteņdārza amfiteātrī.  Uz pasākumu tika uzaicinātas 10 11.klases meitenes( Karīna, Ivita, Dace, Emīlija, Kristiāna 11.b, Santa, Elīza, Jeļena, Alvīne, Kristiāna 11.a)
Konkurence šī gada pasākumā bija liela, kopumā 198 dalībnieki no 46 skolām. Priecājamies par mūsu skolnieču sasniegumiem- Jeļenai Atzinības raksts, Elīzai- 2.vieta literāro darbu konkursā. Tagad Elīzas vārds rotās Likteņdārza draugu aleju! Viņai piešķīra arī Ezīša kausu. Pasākuma laikā notika grāmatas PRO PATRIA III atvēršanas svētki, grāmatā publicēti mūsu skolnieču pagājušā gada darbi.
Paldies par skolēnu sagatavošanu skolotājai Mairitai Neilandei.
Lepojamies!

														
Alvīne Pastore

Izstāde “Latvijas toņi un pustoņi”

27.aprīlī Kuldīgā notika konkursa-izstādes “Latvijas toņi un pustoņi”‘ 2. kārtas noslēgums un laureātu apbalvošana.
1. pakāpes diplomus un uzaicinājumu piedalīties konkursa 3. kārtā, kas notiks Bauskā Mūzikas un mākslas festivāla laikā ieguva Reinis Leja (1.b klase), Arvis Miezis (5.b klase), Sofija Estella Donga (6.b klase) un Avelīna Mizone (9.a klase).

														
Irēna Birgersone

Brocēnu vidusskola Baltā galdauta svētkos

4.maijā divas Brocēnu vidusskolas skolnieces – Dace Preisa un Alvīne Paštore – devās uz Rīgu, lai Baltā galdauta svētkos Brīvības gatvē prezentētu savu spēli plašākai publikai. Spēle tika izveidota Latvijas Kultūras kanona konkursa ietvaros, un tās pamatā ir kubs un mūsu mīļais novadnieks Janis Rozentāls.

Diena bija silta un saulaina, un gaisā bija jūtams patriotisms. Apkārt valdīja neliels apjukumus, un mums šķita, ka pasākums nebūs izdevies, taču, kad sāka parādīties cilvēki un kad arī mēs viņus sākām uzrunāt, lai izspēlē mūsu spēli, sapratām, ka nav nemaz tik slikti. Piesaistījām gan jaunus, gan vecus. Citiem gāja ātrāk, citiem mazliet ilgāk, bet bija gandarījums, ka cilvēki spēli izspēlē un iepazīst. Kā arī bija liels prieks, ka cilvēki atcerējās, ka ir redzējuši mūs ziņās, un ka daži arī atpazina Rozentāla darbus. Paldies skolotājai Intai Muižarājai.

														
Alvīne Pastore

Tikšanās prieks

3.maija pēcpusdienā Brocēnu novada domē priekšsēdētājas Solvitas Dūklavas, izpilddirektora Aiņa Bruzinska, sabiedrisko attiecību speciālistes Alises Sipenieces viesi bija Brocēnu vidusskolas skolnieces, kuras valsts olimpiādē un Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē nopelnījušas godalgotas vietas, – Dace Preisa (3.vieta latviešu valodā), Megija Petrova (I.pakāpe ZPD), Alvīne Paštore(III. pakāpe ZPD), Santa Kirsanova (III. pakāpe ZPD), un viņu skolotājas – Daiga Barančane, Irēna Birgersone, Mairita Neilande, direktors Egons Valters, ZPD koordinatore I. Muižarāja.

Jaukā, patīkamā gaisotnē meitenes dalījās atmiņās par paveikto, izjusto, pieredzēto. Priecē, ka pētījuma tēmas ir saistītas Brocēnu vidi, uzņēmējdarbību, likumu izpratni.

Domes priekšsēdētāja atzina, ka veikts liels darbs, kas nesis gandarījumu gan skolēniem, viņu ģimenēm, gan skolotājiem. Tieši šādi darbīgi cilvēki vienmēr pēc studijām tiek gaidīti atpakaļ  Brocēnos. Direktors E. Valters atzīst, ka veiksmīga ir bijusi sadarbība ar SIA Cemex  cementa kvalitātes pārzini Ivetu Preisu un viņas kolēģiem, liels atbalsts bijis no domes puses, bet šīs skolnieces pārsteidz ar savu daudzpusību, aktivitāti. Rezultāti ir tur, kur redzi ieinteresētus un azartiskus jauniešus. Tieši tas aizrauj arī skolotājus.

Svētku torte, ziedi, dāvanas, smaidi – noslēgumā gandarījums visiem.

Informāciju sagatavoja – I.Muižarāja, ZPD koordinatore

 

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
8.05.pirmdiena

Skolas adminstrācijas apspriede 8.40(201.)

Klašu audzinātāju konsultatīvā padome 12.00(201.)

9.05.otrdiena

Klašu audzinātāju sanāksme 7.50(112.)

Komunikāciju līnija (5.-12.kl.)8.30(aktu zāle)

Klašu vecāko un SP sanāksme(5.-8.kl.)11.40 (201.)

Klašu vecāko un SP sanāksme(9.-12.kl.)12.30 (201.)

10.05.trešdiena
11.05.ceturtdiena

„Lietišķā etiķete” (7.kl.)9.20(aktu zāle)

„Koučinga metožu izmantošana karjeras izvēlē”(8.kl.)

12.30-13.50 9(aktu zāle)

Filmu pēcpusdiena „Mammu es tevi mīlu” 14.40(aktu zāle)

Skolas padome 17.00

Vecāku padome 19.00(201.)

12.05.piektdiena

Pedagoģiskā sēde 14.00(112.)

Ināras Bērziņas radošā darba vakars-koncerts „Tava sirds ir Tavas mājas”19.00(BKC)

13.05.sestdiena

 

 

Zvans uz pēdējo mācību stundu 12. klasēm (10.-12.kl.) 10.10(aktu zāle)

Zvans uz pēdējo mācību stundu 9. klasēm (5.-9.kl.)11.00 (aktu zāle)

 

														
Irēna Birgersone