BROCĒNU ČETRCĪŅA

9.novembrī jau astoto gadu pēc kārtas norisinājās “Brocēnu četrcīņa 2017”. Šo starpnovadu konkursu dabaszinību priekšmetos un matemātikā organizēja skolotājas V.Banzena, D.Dubulta, O.Ļitvinova, A. Milta, V. Mielava, M. Skrastiņa, D. Virkstene, bet komandu sacensību organizēšanā palīdzēja visi 8.a klases un divas 8.b klases meitenes, 12.b klases skolēni E.Milnis, A.Paštore, J.Sušinska, M.Petrova. Šogad pie mums viesojās rekordliels dalībnieku skaits – 80 devīto klašu skolēni no 15 skolām un 4 novadiem.

Šis konkurss norisinājās divās daļās. Pirmajā daļā skolēni individuāli izpildīja 10 testveida uzdevumus katrā no četriem mācību priekšmetiem – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Tas katram ļāva savai komandai iegūt punktus, atbildot pareizi uz sagatavotajiem jautājumiem. Arī šajā daļā skolēni ne tikai ieguva punktus komandai, bet arī sacentās cits ar citu.  Uzvarētāji individuālajās sacensībās bija pavisam 5:

1.vieta – Nikam Nadziņam (Gaiķu pamatskola),

2.vieta –  Akselam Jaunzemim un Ievai Gajevskai (Saldus vidusskola),

3.vieta – Annijai Valtasai (Saldus vidusskola) un Paulai Strautmanei (Saldus pamatskola).

Otrajā daļā visi skolēni pulcējās skolas aktu zālē, tur viņus sagaidīja pats (zinātnieks) Einšteins jeb A.Paštore, kura vadīja šo konkursu, pēc tam visus ar uzrunu sveica skolas direktors Egons Valters. Un komandu konkurss varēja sākties!

Komandas bija izdomājušas interesantus nosaukumus, varēja redzēt, ka dalībniekiem izdomas netrūka. Konkura laikā komandām bija jāveic dažādi āķīgi uzdevumi, ko bija sagatavojušas mūsu radošās skolotājas.

1.uzdevums  “Skaitļu haoss” kā jau katru gadu bija nemainīgs. Vienam skolēnam no komandas bija jāatrod skaitļi (1-100), kuri bija haotiski paslēpti krāsainā plakātā. Lai šis uzdevums tiktu sarežģīts, pēc iespējas vairāk noslēpto skaitļu bija jāatrod 3 minūšu laikā. Vislabāk veicās komandai „HĒLIJS” no Brocēnu vidusskolas. 2.uzdevums “Spiedienu salīdzināšana” bija praktisks fizikas uzdevums, kurā dalībniekiem 15 minūšu laikā jānosaka un jāsalīdzina 2 dažādu klucīšu – koka un bruģa – spiediens. Tikai komanda „KIVS CIRKUĻI” no Kandavas internātvidusskolas ieguva maksimālos punktus. 3.uzdevums “Krustām, šķērsām!” raibu raibā krustvārdu mīkla, kurā pārbaudīja skolēnu zināšanas visos četros mācību priekšmetos. Bija dažas interesantas atbildes! 4.uzdevums “Sāls iegūšana” bija ķīmijas uzdevums, kurā komanda varēja savas zināšanas pielietot praktiski. 3 komandas gandrīz tika galā ar uzdevumu perfekti, vienai no komandām izdevās „saliekt” pat mēģeni. 5.uzdevumā “Kur koncerts?” skolēniem pēc norādēm 10 minūšu laikā  bija jāatšifrē, kur notika Fēliksa Ķiģeļa koncerts. Kā izrādās, tas tiešām notika 4.novembrī Bauskā, lai gan daudzas komandas domāja, ka Jelgavā. 6.uzdevums “Kukaiņu uzbrukums” bija bioloģijas uzdevums, kurā skolēni pildīja darba lapu par kukaiņu dzimtēm un sugām. Gandrīz visu par kukaiņiem zināja komandas „SP 11” un „PIPARI”.

Uzdevumu starplaikos komandu dalībniekus izklaidēja atraktīvā skolotāja  D. Virkstene, kura bija sagatavojusi interesantus uzdevumus skolēniem, lai tie varētu arī kārtīgi izkustēties, dejojot “Just dance”, kā arī minot dažādu dziesmu nosaukumus pēc fragmentiem.Spraigā cīņa bija beigsies, žūrija apkopoja dalībnieku rezultātus, un bija gatava tos paziņot. 1.vietā komanda „SP 11” no Saldus pamatskolas, iegūstot 62,00 punktus (no 100 max iespējamiem), 2.vietā – komanda „PIPARI” no Saldus vidusskolas (58,50 p.), 3.vietā – „LIELISKAIS ČETRINIEKS” no Gaiķu pamatskolas (54,30 p.). Atpaliekot tikai par 0,1 punktu (!!!) no 3.vietas, atzinības vērts bija Brocēnu vidusskolas 9.a klases komandas „HĒLIJS” sniegums. Uzvarētāji saņēma īpašas balvas, bet katrs konkursa dalībnieks – Brocēnu vidusskolas lielkonfekti.

Konkursa organizatores saka lielu PALDIES Brocēnu pašvaldības Izglītības nodaļas darbiniecēm I.Rolei un G.Vorobjovai, Brocēnu vidusskolas direktoram E.Valteram par atbalstu konkursa organizēšanā!

M.Petrova – Brocēnu vidusskolas avīzes „Poga” galvenā redaktore sadarbībā ar sk. A.Miltu

 

														
Irēna Birgersone

Brocēnu Sporta centra zālē norisinājās “Spartakiāde 2018” 5. posms – Drošo un veiklo stafetes, kur mūsu skolas komandu pārstāvēja Egils Milnis, Mārtiņš Grundmanis, Ansis Grišāns, Rihards Dzenis, Ričards Strikauskis, Ādams Maks, Kristiāna Mauriņa, Kitija Holšteine.
Šajās sacensībās godam tika izcīnīta 1.vieta, paldies jauniešiem, kuri prata aizstāvēt mūsu skolas godu!

														
Irēna Birgersone

3.novembrī Brocēnu vidusskolā notika novada Talantu skolas pirmā nodarbība – šoreiz 7.–10. klašu audzēkņiem. Pirmās Talantu skolas nodarbības tēma – Ģeogrāfija, tāpēc skolā viesojās LU ĢZZF Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras pētnieks un docētājs Agnis Rečs. Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar studiju iespējām, ko piedāvā LU Ģeogrāfijas uz Zemes zinātņu fakultāte, profesijām, kurās ir vajadzīga dotā izglītība, nozarēm, kurās strādā attiecīgie speciālisti, aktuālām pētījumu metodēm. Atslodzei Jauno Ģeogrāfu skolas stila konkursiņš – pēc attēliem atpazīsti Latvijas pilsētas. Interesenti vienmēr ir gaidīti JĢS nodarbībās. Turpinājumā sekoja aizrautīgs stāstījums par ekspedīcijām uz Islandes un Grenlandes ledājiem, kurās piedalījās arī nodarbības vadītājs. Varēja uzzināt pētījumu rezultātus – par ledāja veidošanos, tā izmaiņām leduslaikmetu griezumā, par klimatiskajiem apstākļiem un klimata pārmaiņu radītajām sekām. Prezentācijā bija gan kartogrāfiskais materiāls, diagrammas, gan interesanti attēli par piedzīvoto ekspedīcijas laikā. Lielisku iespēju apskatīt ledāja plaisas un upes deva skati, kas bija filmēti un fotografēti ar drona palīdzību. Pētnieks iepazīstināja ar polāro pētījumu ikdienu, izmantoto ekipējumu un iekārtām. Noslēgumā skolēniem tika dota iespēja novērtēt ar dronu iegūto attēlu izmantošanas iespējas un attēlu apskatei izmēģināt stereoskopus.

Ja interesē ģeogrāfija, tās nozares un ekspedīciju avantūras, tad šī nodarbība bija saistoša, deva ieskatu iespējamo profesiju lauciņā. Tā tika organizēta ES struktūrfondu projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.

Ģeogrāfijas skolotāja Daiga Barančane

														
Irēna Birgersone

SKOLAS STIPRINIEKS

														
Irēna Birgersone

Brocēnu četrcīņa

														
Irēna Birgersone

Nedēļas plāns

Laiks Pasākums
6.11.pirmdiena Skolas administrācijas apspriede 8.40(201.)

7.11.otrdiena

 

Skolotāju sanāksme 7.50(112.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm 11.40(201.)

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm 12.30(201.)

Latviešu filmu pēcpusdiena 5.-7.klasēm14.00(aktu zāle)„Rīgas sargi”

Skolas padome 17.00(sk. ist.)

8.11.trešdiena
9.11.ceturtdiena

Starpnovadu konkurss „Brocēnu četrcīņa” 9.klašu komandām 10.00 (aktu zāle)

Vecāku padome 19.00(201.kab.)

10.11.piektdiena

Projekta „Latvijas skolas somas” piedāvātā izrāde „Lidojošais šķīvītis” 5.klasēm 9.20-10.00(208.kab.)

„Mārtiņos(i) gaili kāvu”, rotaļu pēcpusdiena kopā ar folkloras kopu „Virza”(aktu zāle) 11.30-12.10(1.b,1.c,2.b klasēm)

12.20-13.00(1.a un 2.a klasēm)

11.11.

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi:

17.00 gaismas ceļa izgaismošana

18.00 stāšanās pie Brocēnu vidusskolas

18.30 lāpu gājiens

19.30 Brocēnu pašvaldības priekšsēdētājas S. Dūklavas uzruna

20.00 koncerts BKC grupa Lādezers

 

														
Irēna Birgersone

Koncerti

														
Irēna Birgersone

Apsveicam!

Šodien Druvas sporta namā norisinājās 6.-7. klašu florbola sacensības, mūsējiem 1. vieta! Apspēlēta Saldus Vidusskolas komanda ar rezultātu 5:3, Saldus Pamatskolas 2. komanda ar rezulātu 6:1, Saldus Pamatskolas 1. komanda 10:0! Komandā spēlēja: Aksels Ozols, Gustavs Ķezberis, Andris Šteins, Jānis Sproģis, Gustavs Līcis-Līcītis, Nils Mednis! Skolotājs: Ansis Pūce

Paldies, skolēniem par skolas goda aizstāvēšanu!

														
Irēna Birgersone

Ieskaties!

Labo darbu nedēļa!

														
Irēna Birgersone

Par Brocēnu vidusskolu vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa kontekstā

Latvijas izglītības sistēmā šobrīd ir intensīvu pārmaiņu laiks. Vislielākās pārmaiņas, kas notiks ikvienā skolā, būs saistītas ar mācību saturu, ieviešot kompetenču pieeju un realizējot projektu Skola 2030. Vienlaikus notiek un turpināsies izglītības iestāžu tīkla pārveidošana – mazo skolu slēgšana un vidusskolu reorganizēšana par pamatskolām.

Izglītības ministrija ir pasūtījusi vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidi pētnieku grupai, kuru vada ģeogrāfs Jānis Turlajs. Pētījums ir publicēts un 31.oktobrī tika prezentēts Saldū. Pētnieks uzskata, ka Saldus ietekmes areālā nepieciešams attīstīt 2 vidusskolas – Saldū un Druvā un citas areāla vidusskolas Brocēnos, Skrundā un Kalnos ir reorganizējamas par pamatskolām.  No apmēram 300 valstī esošajām vidusskolām  šajā modelī paredzēts atstāt 130.

Aicinu uztvert to tikai kā pētījumu, tas neapdraud skolēnu mācības Brocēnu vidusskolā. Lēmumu par skolas reorganizāciju pieņem pašvaldība, nevis ministrija un pašvaldība ir ieinteresēta, lai Brocēnos būtu vidusskola.

Direktors Egons Valters

														
Irēna Birgersone