Neklātiene 6.-12.kl.

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienes programmā, arī tālmācības formā pieaugušajiem, kuri atbilstīgā vecumā nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību, ir iesaistījušies darba tirgū pēc pamatizglītības ieguves vai izbraukuši no valsts, bet vēlas turpināt izglītību.

iespēja izvēlēties vispārējo vai humanitāro programmu. Mācību priekšmetu sarakstu un stundu plānu skatīt pielikumā.

Mācību procesa organizācija:

1) mācības skolā no pirmdienas līdz otrdienai (plkst. 17.30- 19.50)

2) tālmācībā, izmantojot mācību vidi un skolotāju intermeta konsultācijas.

Nepieciešamie dokumenti norādīti iesnieguma veidlapā( skatīt pielikumu)

 

tālr. informācijai 26497216

Vispārējās programmas plāns un ieskaišu grafiks.

nekl visp plans ieskaites-1.doc

Humanitārās programmas plāns un ieskaišu grafiks.

human neklatiene plans, ieskaites.doc

Iesniegums neklātienes vispārējai programmai.

iesnieg visp neklatiene.doc

Iesniegums neklātienes humanitārajai programmai.

iesnieg nekl hum.doc

Irēna Birgersone