Neklātiene 6.-12.kl.

6.-9.kl. 11.-12.kl.

Pirmdiena

27.martā

17.30-18.10

18.15 – 18.55

Pasaules vēsture

Soc.zinības

Dabaszinības

Vēsture

Otrdiena

28.martā

17.30-18.10

18.15 – 18.55

 Latviešu valoda

Literatūra

Latviešu  valoda

Literatūra

Pirmdiena

3.aprīlī

 17.30-18.10

18.15 – 18.55

 Matemātika

Soc.zinības

 Vēsture

Matemātika

Otrdiena

4.aprīlī

 17.30-18.10

18.15 – 18.55

Krievu valoda

Angļu valoda

 Angļu valoda

Krievu valoda

Pirmdiena

10.aprīlī

 17.30-18.10

18.15 – 18.55

Latvijas vēsture

Dabaszinības

 Dabaszinības

Vēsture

Otrdiena

11.aprīlī

17.30-18.10

18.15 – 18.55

 Mūzika

Latviešu valoda

 Latviešu valoda

Psiholoģija

Otrdiena

18.aprīlī

 17.30-18.10

18.15 – 18.55

 Krievu valoda

Angļu valoda

 Angļu valoda

Krievu valoda

Pirmdiena

24.aprīlī

 17.30-18.10

18.15 – 18.55

 Pasaules vēsture

Soc.zinības

 Dabaszinības

Vēsture

Otrdiena

25.aprīlī

 17.30-18.10

18.15 – 18.55

 Vizuālā māksla

Literatūra

 Latviešu valoda

Literatūra

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienes programmā, arī tālmācības formā pieaugušajiem, kuri atbilstīgā vecumā nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību, ir iesaistījušies darba tirgū pēc pamatizglītības ieguves vai izbraukuši no valsts, bet vēlas turpināt izglītību.

iespēja izvēlēties vispārējo vai humanitāro programmu. Mācību priekšmetu sarakstu un stundu plānu skatīt pielikumā.

Mācību procesa organizācija:

1) mācības skolā no pirmdienas līdz otrdienai (plkst. 17.30- 19.50)

2) tālmācībā, izmantojot mācību vidi un skolotāju intermeta konsultācijas.

Nepieciešamie dokumenti norādīti iesnieguma veidlapā( skatīt pielikumu)

 

tālr. informācijai 26497216

Vispārējās programmas plāns un ieskaišu grafiks.

nekl visp plans ieskaites-1.doc

Humanitārās programmas plāns un ieskaišu grafiks.

human neklatiene plans, ieskaites.doc

Iesniegums neklātienes vispārējai programmai.

iesnieg visp neklatiene.doc

Iesniegums neklātienes humanitārajai programmai.

iesnieg nekl hum.doc

Irēna Birgersone