Mēneša plāns

Novembris 2017

 

P

6.

#8.40 Vadības sanāksme

#Latviešu kino pēcpusdienas

5.-12.klašu skolēniem(6.-11.-10.11)

13.

#8.40 Vadības sanāksme

20.

#8.40 Vadības sanāksme

27.

#8.40 Vadības sanāksme

O

7.

#7.50 klašu audzinātāju sanāksme

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

14.

#8.30 Komunikāciju līnija 5.-12.klasēm

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

#Skolas stiprinieks

21.

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

28.

#11.40Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

T

1.

#neklātienes konkurss  “Vietu stāsti”1.-12.klasēm

8.#Starpnovadu konkurss 9.klašu skolēniem “Brocēnu četrcīņa” (Anete rakstīja- lai redz) 15. 22. 29.
C 2.

9.

#19.00 Vecāku padome

16.

#Dzejas pēcpusdiena 10.-12.klasē, skolotājiem kopā ar R. Ozolu un ģitāristu ……

23. 30.
P 3.

10.

# “Mārtiņos gaili kāvu”, rotaļas ar folkloras kopu “Medainis” 1.-4.klasēm

17.

#Valsts svētku koncerts

“Skaista mana tēvu zeme” 1.-4.klasēm

#Valsts svētku koncerts

“Latvijas vēstures lapas šķirstot” 5.-12.klasēm

24.

#12.20 leļļu teātris “Vilks, kurš rija grāmatas” 1.-4.klasēm(1,30)


Decembris 2017

 

P

4.

#8.40 Vadības sanāksme

11.

#8.40Vadības sanāksme

 18.

#8.40Vadības sanāksme

25.

Ziemas brīvdienas

O

5.

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

12.

#7.50 klašu audzinātāju sanāksme

#11.40 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 9.-12.klasēm

 

19.

#11.40 Skolēnu

pašpārvaldes sanāksme 5.-8.klasēm

#12.30 Skolēnu

pašpārvaldes sanāksme

9.-12.klasēm

#18.00Ziemassvētku pasākums

”Pasaku Jampadracis” 1.-4.klasēm

26.

Ziemas brīvdienas

T 6. 13.

20.

#8.30 Radošās darbnīcas

1.-4.klasēm

#”Ai bagāti Ziemassvētki”

tirdziņš 5.-12.klasēm

#”Ziemassvētku

virpulis” 5.-12.klasēm(darbnīcas)

27.

Ziemas brīvdienas

C 7.

14.

#19.00 Vecāku padomes sanāksme

21.

#8.30 Radošās darbnīcas 1.-4.klasēm

#18.00Ziemassvētku  pasākums 5.-12.klasēm

#21.00-2.00 Ziemasvētku balle 7.-12.klašu skolēniem

28.

Ziemas brīvdienas

P

1.

#Ziemīgās piektdienas

8.

#Ziemīgās piektdienas

15.

#Ziemīgās piektdienas

22.

#9.00 Skolotāji spēlē teātri 1.-4.klasēm

#9.40 Svinīgā svētku  līnija 1.-4.klasēm

#10.30 Svinīgā svētku līnija 5.-12.klasēm

29.

Ziemas brīvdienas

 

Aprīlis 2017

P

3. Skolas vadības sanāksme.

Pētniecisko darbu aizstāvēšana (2.-4.kl.)

10. Skolas vadības sanāksme.

 

17.

24.  Skolas vadības sanāksme.

 

 O

4. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

11. Klašu audzinātāju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

18. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

25.

MK sanāksmes.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

T 5. Didža Rijnieka koncerts (1.-6.kl.)

12.  Mākslu un sporta MK skolotāju radošā izstāde “Jautrais aprīlis”

Info diena.

19.  Novada sākumskolas pētniecisko darbu noslēguma pasākums.

26.  Pasākums 5.-6.kl.UNESCO tūrisma gads.

 

C 6. Starpnovadu krievu valodas olimpiāde.

13.

Vecāku padomes sanāksme.

 

20. Vecāku pēcpusdiena “Liels kā mazs”

 

 

27.

 

P

7. Konkurss Domu Pūce 10.-12.kl.

 

14. 21.

28.

Skolas delegācijas viesošanās Tostamā skolā.

Marts 2017

P   6. Skolas vadības sanāksme. 13. Skolas vadības sanāksme. 20.  Skolas vadības sanāksme. 27. Skolas vadības sanāksme.
O  

7. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme

14.

21.

Klašu audzinātāju sanāksme.

Komunikācijas līnija.

28.

Metodisko komisiju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

T 1. 8. Starpnovadu matemātikas olimpiāde (1.-4.kl.). Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.kl.skolēniem. 15.  Novada pedagogu konfrence. 22.    
C 2. 9.. 16. Kursi klašu audzinātājiem “Audzināšanas līkloči’ 23. Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde (5.-7.kl.)  
P 3. 10. 17.

24.

 

 

Februāris 2017

P   6. Skolas vadības sanāksme. 13. Skolas vadības sanāksme. 20.  Skolas vadības sanāksme. 27. Skolas vadības sanāksme.
O  

7. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme

14.

Klašu audzinātāju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

21.

Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

28.

Metodisko komisiju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

Brocēnu novada vizuālās mākslas olimpiāde.

T 1.Eksperimentu pēcpusdiena (1.-4.kl.)

8. Arodu diena.

Kursi klašu audzinātājiem. “Audzināšanas līkloči”.

15.  Skolas skatuves runas konkurss 22.    
C 2.

9..

Vecāku padomes sanāksme.

16. Erudītu konkurss 7.-9.kl. Domu Pūce.

23.

Konkurss 7.-8.kl. novada skolām “Brocēnu novada folkl.., vēst. un ģeogr.”

 
P 3. 10. Projektu prezentācijas. 17. Valentīndienas balle (6.-12.kl.) Pasākums “Izklausās redzēts” .

24.

Žetonvakara izrāde 12.b kl.

 

Janvāris 2017

P  

9. Skolas vadības sanāksme.

 

16. Skolas vadības sanāksme.

Leļļu teātris “Skursteņslauķis” (1.-2.kl.)

23.  Skolas vadības sanāksme.

 

30. Skolas vadības sanāksme.

 

O  

10. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

 

17. Klašu audzinātāju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

Sniega diena (1.-4.kl.)

 

24. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Komunikācijas līnija. Atklātās stundas 2.kl.

 

31. MK sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

 

T  

11.

 

18.  Novada direktoru seminārs.

 

25. 

Seminārs novada literatūras skolotājiem “Medusmaize literatūrā”

 
C 5.

12.

Vecāku padomes sanāksme.

 

19. Bērnu dārzu pedagogu viesošanās 1.klasēs. Barikāžu piemiņas stunda.

Sniega diena.

26. Erudīcijas pēcpusdiena sākumskolā Domu Pūce (5.-6.kl.)  
P

6.

 

 

13.  

 

20. Ābeces svētki 1.klasēm.

Starpnovadu fizikas olimpiāde.

 

27.  

 

 

Novembris 2016.

P  

7. Skolas vadības sanāksme.

Leļļu teātris (1.-2.kl.)

14. Skolas vadības sanāksme

21.  Skolas vadības sanāksme.

 

28. Skolas vadības sanāksme.

 

O

1. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

8.

Klašu audzinātāju sanāksme.

Starpnovadu konkurss “Brocēnu četrcīņa” 9.klašu komandām.

Projekta “Skolas soma” pasākums

10.-12.kl. (Literatūra)

15. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

22.

MK sanāksmes.

sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

29. Darba grupu sanāksme.

Projekta “Skolas soma” pasākums 3.-5.kl. (Arhitektūra). Darbnīca “Mana māja” novada skolu 4.kl.

 

T 2. Telpu tīrības pārbaude 9. Telpu tīrības pārbaude internātā. 16.  MP sanāksme.

23.  Starpnovadu vācu valodas olimpiāde (10.-12.kl.)

Projekta “Skolas soma” pasākums 2.kl. (Mūzika)

30.
C 3. 10. Projekta “Skolas soma” nodarbība 1.kl. (Literatūra) 17. Valsts svētku koncerts “Tēvzemes novadi dziesmu vārdos vīti”(1.-12.kl.) KIC 24.  
P 4. Skolas prezidentes balle.

11.  Lāpu gājiens Lāčplēša dienā.

Konkurss “Skolas stiprinieks”

18.

25.

 

 

Oktobris 2016.

P.

3. Skolas vadības sanāksme.

Izbraukuma koncerts uz Remtes sociālās aprūpes centru.

10. Skolas vadības sanāksme.

Projekta “Skolas soma” pasākums 8.-12.kl. (teātris)

 

17. Skolas vadības sanāksme

24.  Skolas vadības sanāksme.

 

31.

 

 O.

4. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

11. Klašu audzinātāju sanāksme.

Komunikācijas līnija (5.-12.kl.)

 

18. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

25.

 

27.

 

T. 5. Dzejoļu deklamēšanas konkurss.

12.  Darbnīca “Terminators”

Projekta “Skolas soma” pasākums

3.-5.kl. (arhitekts), 7.-8.kl.(kora mūzika)

19.  MP sanāksme.

Vecāku pilnsapulce. Klašu vecāku sapulces.

26.  Matemātikas un informātikas MA sanāksme. Projekta “Skolas soma” pasākums 3.-5.kl.(Kino), skolotājiem (Kino)

 

28.
C. 6.

13.

Vecāku padomes sanāksme.

 

20. Projekta “Skolas soma” pasākums 5.-6.kl.(teātris),

7.kl.(Laikmetīgā deja)

 

 

27.

 

29.
P.

7.

 

14. 21. Skolas dzimšanas dienas pasākumi.

28.

 

30.

Septembris 2016

Oktobris 2016

Novembris 2016

Decembris 2016

Janvāris 2016

Februāris 2016

Aprīlis 2016

Maijs 2016

Septembris 2015

Oktobris 2015

Novembris 2015

Decembris 2015

 

Irēna Birgersone