Mēneša plāns

2017./2018.m.g. mēnešu plāns tiek veidots

Aprīlis 2017

P

3. Skolas vadības sanāksme.

Pētniecisko darbu aizstāvēšana (2.-4.kl.)

10. Skolas vadības sanāksme.

 

17.

24.  Skolas vadības sanāksme.

 

 O

4. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

11. Klašu audzinātāju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

18. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

25.

MK sanāksmes.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

T 5. Didža Rijnieka koncerts (1.-6.kl.)

12.  Mākslu un sporta MK skolotāju radošā izstāde “Jautrais aprīlis”

Info diena.

19.  Novada sākumskolas pētniecisko darbu noslēguma pasākums.

26.  Pasākums 5.-6.kl.UNESCO tūrisma gads.

 

C 6. Starpnovadu krievu valodas olimpiāde.

13.

Vecāku padomes sanāksme.

 

20. Vecāku pēcpusdiena “Liels kā mazs”

 

 

27.

 

P

7. Konkurss Domu Pūce 10.-12.kl.

 

14. 21.

28.

Skolas delegācijas viesošanās Tostamā skolā.

Marts 2017

P   6. Skolas vadības sanāksme. 13. Skolas vadības sanāksme. 20.  Skolas vadības sanāksme. 27. Skolas vadības sanāksme.
O  

7. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme

14.

21.

Klašu audzinātāju sanāksme.

Komunikācijas līnija.

28.

Metodisko komisiju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

T 1. 8. Starpnovadu matemātikas olimpiāde (1.-4.kl.). Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 9.kl.skolēniem. 15.  Novada pedagogu konfrence. 22.    
C 2. 9.. 16. Kursi klašu audzinātājiem “Audzināšanas līkloči’ 23. Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde (5.-7.kl.)  
P 3. 10. 17.

24.

 

 

Februāris 2017

P   6. Skolas vadības sanāksme. 13. Skolas vadības sanāksme. 20.  Skolas vadības sanāksme. 27. Skolas vadības sanāksme.
O  

7. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme

14.

Klašu audzinātāju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

21.

Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

28.

Metodisko komisiju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

Brocēnu novada vizuālās mākslas olimpiāde.

T 1.Eksperimentu pēcpusdiena (1.-4.kl.)

8. Arodu diena.

Kursi klašu audzinātājiem. “Audzināšanas līkloči”.

15.  Skolas skatuves runas konkurss 22.    
C 2.

9..

Vecāku padomes sanāksme.

16. Erudītu konkurss 7.-9.kl. Domu Pūce.

23.

Konkurss 7.-8.kl. novada skolām “Brocēnu novada folkl.., vēst. un ģeogr.”

 
P 3. 10. Projektu prezentācijas. 17. Valentīndienas balle (6.-12.kl.) Pasākums “Izklausās redzēts” .

24.

Žetonvakara izrāde 12.b kl.

 

Janvāris 2017

P  

9. Skolas vadības sanāksme.

 

16. Skolas vadības sanāksme.

Leļļu teātris “Skursteņslauķis” (1.-2.kl.)

23.  Skolas vadības sanāksme.

 

30. Skolas vadības sanāksme.

 

O  

10. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

 

17. Klašu audzinātāju sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

Sniega diena (1.-4.kl.)

 

24. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Komunikācijas līnija. Atklātās stundas 2.kl.

 

31. MK sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

 

T  

11.

 

18.  Novada direktoru seminārs.

 

25. 

Seminārs novada literatūras skolotājiem “Medusmaize literatūrā”

 
C 5.

12.

Vecāku padomes sanāksme.

 

19. Bērnu dārzu pedagogu viesošanās 1.klasēs. Barikāžu piemiņas stunda.

Sniega diena.

26. Erudīcijas pēcpusdiena sākumskolā Domu Pūce (5.-6.kl.)  
P

6.

 

 

13.  

 

20. Ābeces svētki 1.klasēm.

Starpnovadu fizikas olimpiāde.

 

27.  

 

 

Novembris 2016.

P  

7. Skolas vadības sanāksme.

Leļļu teātris (1.-2.kl.)

14. Skolas vadības sanāksme

21.  Skolas vadības sanāksme.

 

28. Skolas vadības sanāksme.

 

O

1. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

8.

Klašu audzinātāju sanāksme.

Starpnovadu konkurss “Brocēnu četrcīņa” 9.klašu komandām.

Projekta “Skolas soma” pasākums

10.-12.kl. (Literatūra)

15. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

22.

MK sanāksmes.

sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

29. Darba grupu sanāksme.

Projekta “Skolas soma” pasākums 3.-5.kl. (Arhitektūra). Darbnīca “Mana māja” novada skolu 4.kl.

 

T 2. Telpu tīrības pārbaude 9. Telpu tīrības pārbaude internātā. 16.  MP sanāksme.

23.  Starpnovadu vācu valodas olimpiāde (10.-12.kl.)

Projekta “Skolas soma” pasākums 2.kl. (Mūzika)

30.
C 3. 10. Projekta “Skolas soma” nodarbība 1.kl. (Literatūra) 17. Valsts svētku koncerts “Tēvzemes novadi dziesmu vārdos vīti”(1.-12.kl.) KIC 24.  
P 4. Skolas prezidentes balle.

11.  Lāpu gājiens Lāčplēša dienā.

Konkurss “Skolas stiprinieks”

18.

25.

 

 

Oktobris 2016.

P.

3. Skolas vadības sanāksme.

Izbraukuma koncerts uz Remtes sociālās aprūpes centru.

10. Skolas vadības sanāksme.

Projekta “Skolas soma” pasākums 8.-12.kl. (teātris)

 

17. Skolas vadības sanāksme

24.  Skolas vadības sanāksme.

 

31.

 

 O.

4. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

11. Klašu audzinātāju sanāksme.

Komunikācijas līnija (5.-12.kl.)

 

18. Skolotāju informatīvā sanāksme.

Skolēnu parlamenta sanāksme.

25.

 

27.

 

T. 5. Dzejoļu deklamēšanas konkurss.

12.  Darbnīca “Terminators”

Projekta “Skolas soma” pasākums

3.-5.kl. (arhitekts), 7.-8.kl.(kora mūzika)

19.  MP sanāksme.

Vecāku pilnsapulce. Klašu vecāku sapulces.

26.  Matemātikas un informātikas MA sanāksme. Projekta “Skolas soma” pasākums 3.-5.kl.(Kino), skolotājiem (Kino)

 

28.
C. 6.

13.

Vecāku padomes sanāksme.

 

20. Projekta “Skolas soma” pasākums 5.-6.kl.(teātris),

7.kl.(Laikmetīgā deja)

 

 

27.

 

29.
P.

7.

 

14. 21. Skolas dzimšanas dienas pasākumi.

28.

 

30.

Septembris 2016

Oktobris 2016

Novembris 2016

Decembris 2016

Janvāris 2016

Februāris 2016

Aprīlis 2016

Maijs 2016

Septembris 2015

Oktobris 2015

Novembris 2015

Decembris 2015

 

Irēna Birgersone