Uzņemšanas noteikumi

Nav īpašu noteikumu, uzņemot skolēnus 10.klasē.

 

Dokumentu pieņemšana jūnijā.

Piesakoties mācībām 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums (uz vienotas veidlapas)
  • Pases vai dzimšanas apliecības kopija
  • Apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju izraksts (oriģināls)
  • Ziņas LIIS datu bāzei
  • 2 fotogrāfijas
  • Skolēna apliecība
  • Medicīniskā karte 026 / u
  • Profilaktiskās potēšanas karte 063 / u
  • Medicīniskā izziņa
Irēna Birgersone