Konkursi

Panākumi konkursos 2017./2018.m.g.

Laiks Vieta Konkurss Dalībnieki Skolotājs
Decembris 1. Starpnovadu (Brocēnu, Saldus, Tukuma) krievu valodas izteiksmīgās runas konkurss 11.a kl.skolēns Ansis Grišāns (ieguva arī skatītāju balvu); 11.a kl.skolniece Dana Gakute; 12.b kl.skolniece Alvīne Paštore, 7.b.kl.skolniece Ksenija Sanduļaka

Nataļja Žameida

Olga Sušinska

 

atzinība 11.a kl.Rihards Jēkabs Dzenis; 6.a kl. skolēns Aleksandrs Fadeičevs
Novembris 1. Latvijas Kultūras kanona konkurss 2017.-2018. „ Kultūras kanona vēstis Latvijas nākamajā simtgadē” pirmajā kārtā Kurzemes reģionā Alvīne Paštore 12.b kl., Dace Preisa 12.b kl., Samanta Turka 10.a kl. Inta Muižarāja
Novembris 1. Militārās sporta spēlēs „ Spēks un daile” vidusskolu grupā Kitija Holšteine, Elīza Jekuma, Ernests Bušmanis un Egils Milnis 12.b kl.
Novembris 2. Militārās sporta spēlēs „ Spēks un daile” pamatskolu grupā Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Mariss Burkovskis, Elīna Ķezbere, Lillija Birgere 8.b kl.

 

Irēna Birgersone