Internāts

Internāta darbinieki: Tālrunis:63865581

  • Inta Zubricka – internāta ēkas dežurante;
  • Irēna Roģe – naktsaukle;
  • Agrita Sergējeva – naktsaukle;
  • Sigita Markaviča- apkopēja.

 

  • 21. DSC01346.jpg7. DSC01333.jpg34. DSC01331.jpg13. DSC01326.jpg
Irēna Birgersone