2007./2008.m.g.

  • Zinību diena;
  • Dzejas diena;
  • Adaptācijas diena;
  • Tūrisma diena;
  • Skolotāju diena.

septembris.doc

  • Rudens izstāde;
  • Seminārs “Vardarbībai mūsu skolā Nē”;
  • Vienaudžu izglītotāji Dobelē;
  • Skolotāju ekskursija;
  • Vecāku sapulces;
  • Interaktīvā diskusija;
  • Skolā viesojas;
  • 10.klašu iesvētības;
  • Skolas dzimšanas diena.

oktobris.doc

  • Saldus rajona vsk.jauniešu konference;
  • Jauniešu festivāls;
  • Atceres pasākumi;
  • Karjeras izvēles pasākumi;
  • Skatuves runas konkurss;
  • Brocēnu novada skolu vadību tikšanās;
  • Comenius projekts;
  • Konkursi “Draudi jauniešu veselībai” un “Mēs Latvijā”.

novembris.doc

  • Ziemassvētku pasākumi;
  • Karjeras izvēles pasākumi;
  • Censonības balvas pasniegšana;
  • Latviešu valodas nedēļa.

decembris.doc

  • Konkurss “Domu pūce”;
  • Ābeces svētki;
  • Latviešu valodas nedēļa sākumskolā;
  • RIP darbinieku viesošanās.
  • Dabaszinību projekta seminārs;
  • Konkurss “Domu pūce”;
  • Konkurss “Etiķete”;
  • Mākslu metodiskās apvienības izstāde;
  • Projektu nedēļa;
  • Skolēni pret skolotājiem;
  • Vienaudžu izglītotāju aktivitātes;
  • Sākumskolas dziesmu festivāls “Zelta sietiņš”;
  • Gredzenu vakars 12.a kl.

februaris web.doc

Irēna Birgersone